Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Verplicht e-ID van de patiŽnt lezen

Vanaf 1 juni 2022

Vanaf 1 juni 2022 is het opnieuw verplicht om de e-ID van de patiënt te lezen om zijn identiteit te verifiëren in het kader van de derdebetalersregeling, volgens de modaliteiten die golden vóór de COVID-19-crisis. (Het KB van 23 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 21 van 14 mei 2020 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie werd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2022 gepubliceerd.)

Je vindt de mededeling hierover op de website van het RIZIV, op deze specifieke pagina: https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/lezing-e-id.aspx