Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Wetsontwerp attractiviteit - premie BBT/BBK

Minister Vandenbroucke

Minister Vandenbroucke heeft een wetsvoorstel ingediend voor het uitbreiden van de attractiviteitsregeling voor verpleegkunde, met name het weer uitkeren van de premies voor BBT en BBK.
Juridisch adviseur NVKVV, de heer Jan Vande Moortel, heeft het wetsontwerp gecoördineerd en de tekst voorgesteld in de juridische adviesgroep van het NVKVV met integratie in de huidige wet. 


Uit de tekst begrijpen wij dat dit gaat over ziekenhuizen die vallen onder het PC330. In principe vallen alle ziekenhuizen onder dit Paritair Comité, tenzij de openbare ziekenhuizen voor hun statutaire personeelsleden (vastbenoemden). De premies voor deze laatsten worden geregeld in hun statuut en niet bij CAO (IFIC). Deze laatsten kunnen vrijwillig kiezen om over te gaan naar het systeem IFIC. Vanaf 01.09.2022 krijgen zij dan geen premie meer voor een BBT, maar wel een specialisatiecomplement in IFIC. Enkel statutairen die niet kiezen voor IFIC, zullen dan geen premie krijgen (tenzij anders bepaald in hun statuut).

Het weer invoeren van een premie (zij het lager dan voorheen) is een positieve actie van minister Vandenbroucke, MAAR er zijn ook belangrijke bezorgdheden hieraan verbonden. Het helpt namelijk niet alle gespecialiseerde verpleegkundigen vooruit. Lees hierover de communicatie van het NVKVV. 

Verder is er voor de instellingen vallend onder de Vlaamse Gemeenschap (PC 330.10) nog steeds geen aanzet de opleiding van de gespecialiseerde verpleegkundigen BBT en BBK te honoreren. hierdoor onstaat een scheeftrekking in verloning, wat deze sector zich niet kan veroorloven. 

Het NVKVV zal daarvoor blijvende reageren bij minister Beke, alsook deze problematiek expliciet aankaarten in het Vlaams parlement tijdens de hoorzitting op 16 maart 2022. Lees hier het artikel.