Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Zorgpersoneelsfonds

Hoorzitting federaal parlement

Vandaag vond in het federaal parlement een hoorzitting plaats over de implementatie van het zorgpersoneelsfonds in de ziekenhuizen en thuisverpleging. Het NVKVV was hierop uitgenodigd waardoor Hendrik Van Gansbeke en Ellen De Wandeler samen met de vertegenwoordigers van de AUVB een toelichting gaven. 


Algemeen zijn we absoluut tevreden dat het zorgpersoneelsfonds er gekomen is. Dit heeft een bijzonder signaal betekend naar het werkveld. Namelijk dat het federaal parlement erkent dat de noodzaak aan voldoende verpleegkundigen van belang is willen we kwaliteitsvolle zorg blijven geven. Laat ons zelf voorzichtig stellen dat indien de coronapandemie er niet was geweest het fonds er waarschijnlijk niet was gekomen, of veel langer op zich had laten wachten. 

Laat ons gezamenlijk stellen dat dit een eenmalige kans betreft om het SAMEN goed te doen om in de eerste plaats de werkdruk voor onze collega’s naar beneden te halen en de kwaliteit van onze zorg te optimaliseren. We refereren hierbij in het bijzonder naar het KCE rapport 2019 over de verpleegkundige bestaffing dat de patient-nurse ratio omschrijft, alsook het wetenschappelijk bewijs levert dat 80% van de verpleegkundigen niet-verpleegkundig werk verricht. 

Ons allen bekend is er sinds jaar en dag een onderfinanciering van het aantal FTE’s binnen de ziekenhuizen. Hierdoor zijn ziekenhuizen genoodzaakt om via afdrachten van artsen en andere inkomsten verpleegkundigen te financieren bovenop de wettelijke personeelsnorm. Op zeer veel diensten binnen de ziekenhuizen werkt men dus reeds jaren boven de wettelijke personeelsnorm. 

Vandaag horen we signalen binnen sommige ziekenhuizen dat het personeelsfonds, ondanks de verplichte registratie van het nieuw aangeworven personeel en de betrokkenheid van de vakbonden, niet in alle zorginstellingen zal leiden tot meer collega’s op de diensten. Men schat in dat op vele plaatsen methoden zullen worden gezocht om de huidige financiering van het boven-de-norm-personeel als het ware te dichten. Als dit gebeurt schiet het zorgpersoneelsfonds haar doelstelling voorbij, laat staan dat op alle diensten voortaan de hoofdverpleegkundige buiten de personeelsnorm zal werken en structurele financiering voor logistieke- en administratieve medewerkers verzekerd is. Dit laatste is de grootste bekommernis van het NVKVV. 

Verder moet er ook aandacht zijn voor de financiering van verpleegkundig specialisten en consulenten. Het zorgpersoneelsfonds laat hier onvoldoende ruimte voor differentiatie toe, waardoor deze functie moeilijk geïmplementeerd geraakt. Zij vervullen nochtans een cruciale rol in de ondersteuning van verpleegkundigen,  zorgvragers en zien toe op het implementeren van wetenschappelijke richtlijnen.