Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Personeelstekort in de woonzorgcentra

Hoorzitting NVKVV Vlaams parlement commissie zorg

Gisteren vond in het Vlaams parlement een hoorzitting plaats over het personeelstekort in de zorg, met name de woonzorgcentra. Het NVKVV werd hierop uitgenodigd en gaf na overleg met haar betrokken werkgroepen ouderenzorg en hoofdverpleegkundigen de volgende onderwerpen naar voren: 

  • Het voelbaar tekort aan verpleegkundigen in het werkveld ten opzichte van het effectieve aantal actieve verpleegkundigen in Europa en OESO landen 
  • Historisch gegroeide cultuur "Het moeten allemaal verpleegkundigen zijn, want zij kunnen alles" omwille van jarenlang niet gedifferentieerde personeelsfinanciering in de Vlaamse en federale zorginstellingen 
  • Verwijzing naar het KCE rapport 325A uit 2019 waaruit blijkt dat 80% van de verpleegkundigen niet-verpleegkundige taken uitvoeren. Uitkijkend naar het KCE rapport 2019-04 over de verpleegkundige bestaffing in de woonzorgcentra, waarvan de resultaten in mei 2022 bekend zullen zijn. 
  • Positieve stappen gezet in de VIA 2021 en woonzorgdecreet 2019 naar meer gedifferentieerde personeelsfinanciering 
  • Attractiviteit verhogen door grondige taak- en functiedifferentiatie. De uitzuivering van de huidige lijst verpleegkundige handelingen is hierbij van cruciaal belang. Binnen een gestructureerde equipe moeten taken aan andere gezondheidszorgverleners en niet-gezondheidszorgverleners kunnen worden gedelegeerd volgens het principe 'bekwaam is bevoegd'. 
  • Specifieke aandacht voor de attractiviteit stageplaatsen bachelor studenten: (1) herbekijken verplichting 1ste jaar verpleegkunde tot het stagelopen in de ouderenzorg. Hierdoor worden studenten niet volgens verworven competenties ingezet. (2) Stageplaatsen 3de en 4de jaar studenten voorbehouden in hoofdverpleegkundige functies. (3) Financiering premie 4de jaar studenten van 1000 euro door onderwijs. 
  • Welke stappen zal Vlaanderen ondernemen wanneer de premies verbonden aan BBT en BBK opnieuw worden ingevoerd in de federale zorginstellingen? Scheeftrekking verloning voor personeel woonzorgcentra moet worden weggewerkt. 
  • Welke stappen zal Vlaanderen zetten om de scheeftrekking inzake de financiering van de postgraduaten? In 2016 werd deze financiering stopgezet waardoor de nettolast bij de verpleegkundigen komt te liggen. In de Franstalige gemeenschap is deze financiering niet stopgezet. 
  • Expertise in de woonzorgcentra kan worden verhoogd door het inzetten van zelfstandige thuisverpleegkundigen en de diensten voor thuisverpleegkundigen. We mogen hierbij ook niet de verantwoordelijkheden van de externe liaisons met de ziekenhuizen vergeten. 
  • .......


Lees hier de parlementaire documenten die besproken werden, met dank aan N-VA en open VLD.  Document 1. Document 2.