Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Valorisatie van gespecialiseerde verpleegkundigen met BBT en BBK

Vele andere specialisaties blijven in de kou staan

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt plots 43 miljoen euro vrij voor gespecialiseerde verpleegkundigen, zo kondigde hij 16 december aan. 

Boodschap van het kabinet: "In 2020 werd 500 miljoen vrijgemaakt om de tweede fase van de uitrol van IFIC te realiseren. Hierdoor gingen in 2021 de lonen omhoog voor sommige verpleegkundige functies, maar lang niet voor iedereen. Voornamelijk de erkende gespecialiseerde functies (BBT en BBK) bleven in de kou staan, daar wil de minister nu verandering in brengen. Het voorstel is 2.500 euro bruto meer per jaar voor ALLE gespecialiseerde verpleegkundigen met een beroepstitel en 833 euro bruto meer per jaar voor ALLE gespecialiseerde verpleegkundigen met een specifieke beroepskwalificatie. Deze som zal met terugwerkende kracht worden toegekend vanaf januari 2022. Indien er in de toekomst nog specialisaties worden erkend zullen ook deze onder deze nieuwe regelgeving vallen. Echter hopen we dat door de grondige herziening van het IFIC-verloningsstelsel de komende jaren ook deze premies mee kunnen worden geïntegreerd in de functieclassificatie."

Positieve erkenning van ALLE verpleegkundigen met BBT en BBK, al is er ook een grote MAAR 
"Het NVKVV is het klankbord van duizenden individuele verpleegkundigen. Met dit schrijven wil het NVKVV een duidelijk signaal geven aan de minister Vandenbroucke, het IFIC en andere betrokken partijen, dat de selectieve premies heel wat verpleegkundigen in de kou laat staan die zich hebben bijgeschoold tot een specialisatie waarvoor er geen BBT of BBK is. Slechts 17% van de actieve verpleegkundigen behaalden een BBT (78%) of BBK (22%)" zegt Ellen De Wandeler algemeen coördinator van het NVKVV. "Onze vraag is het structureel valoriseren van alle verpleegkundige functies los van de dienst van tewerkstelling en sector."
"We voelen dat de minister in de eerste plaats een antwoord wil geven op de toenemende kritiek van de spoed- en intensieve diensten in Wallonië. Toch is er met dit voorstel nog geen oplossing voor de verpleegkundigen die met een BBT of BBK tewerkgesteld zijn in de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Voor hen is er financieel nog niets geregeld." 

Premies voor BBT en BBK wat leert het verleden ons?  
In 2010 werd door het nijpend tekort aan verpleegkundigen het attractiviteitsplan voor verpleegkundigen opgesteld door toenmalig minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken L. Onkelinx. In 2011 volgde de invoering van premies bij het behalen van een BBK en BBT als onderdeel van dit plan. Een beperkte groep verpleegkundigen werd op deze manier een uitzonderling binnen de gezondheidszorgberoepen. Zij ontvingen een extra premie wanneer ze zich bijschoolden. 

Positieve waardering voor 17% van de verpleegkundigen 
 • 8 erkende specialisatiedomeinen in verpleegkunde (diabeteszorg, operatieve zorg, palliatieve zorg, GGZ, pediatrie en neonatologie, oncologie, geriatrie en spoed/ intensieve zorg) 
 • 17% van de actieve verpleegkundigen behaalden een BBT (78%) of BBK (21%) (Cijfers federale Planningscommissie 2019)
 • Stijging aantal vormingsuren voor verpleegkundigen en verbeterde kwaliteit van zorg in teamverband

Er is ook een grote MAAR 
 • De keuze voor selectieve premies laat heel wat verpleegkundigen in de kou staan die zich hebben bijgeschoold tot een specialisatie waarvoor geen BBT of BBK is. Voorbeelden: pijnverpleegkundigen, verpleegkundigen medische beeldvorming, begeleidingsverpleegkundigen, hemodialyse verpleegkundigen, wondzorgverpleegkundigen verpleegkundigen gehandicaptenzorg, verpleegkundigen maatschappij en gezondheid, bedrijfsverpleegkundigen,  reumaverpleegkundigen, revalidatieverpleegkundigen, cardiologie verpleegkundigen, pneumologie verpleegkundigen... 
 • De vraag naar uitbreiding van de lijst van specialisaties is onbeperkt en eist steeds opnieuw bijkomende regelgeving. 
 • Een verminderde mobiliteit en inzetbaarheid van verpleegkundigen. 
 • Een toenemende versnippering onder verpleegkundigen.

2015 een keerpunt door de implementatie van IFIC 
Einde 2015 besliste de regering om de financiering van BBT en BBK stop te zetten door de implementatie van IFIC. Dit is een model waar verloning gebaseerd is op verworven competenties en verantwoordelijkheden en waarbij de premies volledig of gedeeltelijk zouden worden meegenomen. Geen enkele nieuwe erkenning van een titel of bekwaamheid na 31 augustus 2018 gaf nog recht op een premie.

Met dit besluit wordt de beslissing van eind 2015 nu plots herzien. Wie kan het beleid nog volgen? De deur voor een eindeloze lijst van verpleegkundige specialisaties is hiermee opengezet, terwijl het NVKVV al jaren ijvert voor een generiek model dat wendbaar is en kansen tot specialisatie biedt voor ALLE verpleegkundigen.

Waarom tekenden NVKVV-leden in 2018 en 2019 beroep aan bij IFIC?   
De ondertekening van de CAO in 2016 heeft in 2018 en 2019 geleid tot duizenden schriftelijke interne en externe beroepen van verpleegkundigen bij IFIC vzw.  
Aan de oorsprong hiervan lag: 
 • het niet voldoen van de functieomschrijvingen aan de meest recente evoluties in het werkveld 
 • het gebrek aan transversaal over alle zorginstellingen consequent toepassen van het functietapijt 
 • verloning in functie van de dienst van tewerkstelling geeft geen aanleiding tot een voldoende duidelijke differentiatie in de verworven competenties en verantwoordelijkheden 
 • er is geen trigger tot verwerven van specialisaties alsook tot verhoogde gespecialiseerde inzet op een afdeling aan zich.  

Op vandaag geen enkele win met de IFIC-onderhoudsprocedure 
Sinds 2019 heeft de IFIC vzw stappen ondernomen om tegemoet te komen aan de verzuchtingen. Zo werd een onderhoudsprocedure opgestart en werden voor een beperkt aantal functieprofielen ook ronde tafelsessies georganiseerd. Een zeer intensief werk dat geen vruchten afwerpt. "De reeds gerealiseerde onderhoudsprocedures en ronde tafels voor de functie verpleegkundigen medische beeldvorming en verpleegkundig ziekenhuishygiënisten hebben tot niets geleid, laat staan dat we hier op vandaag een officiële terugkoppeling over hebben gekregen." , vult Ellen De Wandeler aan.

Een sterke vereenvoudiging van IFIC dringt zich op! 
In aflopende volgorde worden de niet-hiërarchische functies opgesomd waaronder alle bestaande functieprofielen kunnen worden in gekanteld. Deze noemers beslagen inhoudelijk de functies die werden uitgewerkt binnen de Federale Raad Verpleegkunde in 2017-2018.  
 • Verpleegkundig specialist master (nieuwe functie)  
 • Referentieverpleegkundige afdelingsoverschrijdend  (6161) => Verpleegkundig consulent -afdelingsoverschrijdend (6161)
 • Referentieverpleegkundige  binnen de dienst (6166) => Gespecialiseerde verpleegkundige - binnen de dienst (6166)  
 • Verpleegkundige 14A en 14B
 • Nieuwe HBO5 verpleegkundige functie
 • Zorgkundigen  
Verpleegkundig ziekenhuishygiënist dient te worden ingeschaald volgens de huidige wetgeving die hun functie en positie bepaald.  

Meerwaarden van deze sterke vereenvoudiging in het IFIC
 • Ondersteuning werkgevers om op basis van objectieve algemene functieomschrijvingen een duidelijke functiedifferentie te realiseren op de werkvloer op ALLE diensten met hieraan duidelijk gekoppelde competenties en verwachtingen. 
 • Geen discussie meer over dienst-gebonden functieomschrijvingen die nooit volledig kunnen beantwoorden aan de lokale en individuele realiteit waarin verpleegkundigen over alle zorginstellingen heen werken.  
 • Geen ontbrekende functies meer, wat de implementatie van nieuw specialisaties zonder bijkomende wetgeving vlot mogelijk maakt.