Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Als de zorgsector valt, valt de samenleving. Punt uit.

Noodzakelijke verstrenging COVID-19 maatregelen in het belang van de algemene bevolking en verpleegkundigen

Gezien de stijgende uitval door coronabesmettingen en quarantaine bij verpleegkundigen bereikt zowel de werkdruk als de zorgcapaciteit in alle zorginstellingen en in de eerste lijn haar uiterste limiet. De verstrenging van de coronamaatregelen is geen kwestie meer van keuze, maar wel van noodzakelijkheid. 

Ondanks de huidige coronamaatregelen heerst vandaag op sommige diensten in de zorginstellingen een afwezigheid van 25 procent door ziekte of quarantaine. Ook wat zich buiten de zorgsector afspeelt, zoals in onder meer de scholen, heeft een indirect effect op de verpleegkundigen. 

“De maatschappelijke impact door uitval door een coronabesmetting en quarantaine treft verpleegkundigen en hun naaste familieleden en omgeving. Het is overduidelijk dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om het hoofd boven water te houden”, zegt Ellen De Wandeler, algemeen coördinator van het NVKVV. “We zijn dan ook bijzonder tevreden vast te stellen dat morgen het interfederaal comité vervroegd samenkomt. We hopen dat het comité haar verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat en maatregelen treft die aanbevolen worden door de wetenschap en door de experten van de GEMS.” 

Tot slot willen de verpleegkundigen aandacht vragen voor de collega’s die niet rechtstreeks aan het bed staan. Zonder voldoende schoonmaakpersoneel, logistiek en administratief medewerkers, keukenpersoneel, IT’ers, … kan het zorgsysteem niet draaien en kan de zorgcontinuïteit en de veiligheid niet worden gegarandeerd. Bijkomend worden bij hoge uitval bepaalde taken door deze groepen niet meer of vertraagd uitgevoerd, waardoor de werkdruk op het zorgpersoneel ook weer toeneemt. 

Als de zorgsector valt, valt de samenleving. Punt uit.