Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Uitzonderingen op de COVID-19 quarantaine voor zorgverstrekkers

Brief expliciete vraag tot verlenging

Het grote aantal besmettingen met Covid-19 leidt niet alleen rechtstreeks tot een hoge werkdruk voor veel zorgverstrekkers, maar ook onrechtstreeks doordat een groot aantal zorgverstrekkers in quarantaine moet. Zelfs met de vandaag nog toegelaten uitzonderingen heerst er op sommige plaatsen al een afwezigheid van 25% door ziekte en zeker ook quarantaine. Dit is echt niet langer houdbaar: het water staat ons aan de lippen!

Onze vraag is dan ook klaar en duidelijk. In afwachting van een negatief testresultaat mag er geen quarantaineplicht gelden voor asymptomatische en volledig gevaccineerde zorgverstrekkers (zelfstandigen en personeel) wiens aanwezigheid noodzakelijk is, mits het strikt toepassen van de beschermingsmaatregelen. We vragen dus met aandrang om een verlenging van de uitzondering die afloopt morgen, 1 december.

Bovendien dringen we aan op enkele gevoelige uitbreidingen die ons absoluut noodzakelijk lijken:
1. We vragen uitdrukkelijk dat zorgverleners ook verder mogen werken na een hoogrisico contact met iemand die onder hetzelfde dak woont. Er zijn immers erg veel van dergelijke hoog-risico contacten, en zonder deze uitbreiding zal ons zorgsysteem niet overeind kunnen blijven.

2. Voor zelfstandige zorgverstrekkers, en tenminste voor zover het activiteiten in een privépraktijk of de thuiszorg betreft en dus buiten een zorginstelling, moet de beslissing om de quarantaine maatregel niet te volgen genomen kunnen worden door de zelfstandige zorgverstrekkers zelf. De beslissing overlaten aan de arbeidsarts of de wachtkring, leidt tot veel te veel vertraging, tijd die we niet verloren willen noch kunnen laten gaan.

3. Welke groepen onder de uitzondering voor personeel vallen, moet eveneens uitgebreid worden naar niet-zorgpersoneel. Alle types personeel in de zorgsector zijn essentieel voor onze zorgcapaciteit en zorgcontinuïteit, en ook bij hen constateren we hoge personeelstekorten die leiden tot een verhoogde werkdruk bij de zorgverstrekkers, nog
eens verergerd door een vermindering van de kwaliteit van hun werkomstandigheden. Bepaalde taken moeten door zorgverstrekkers overgenomen worden en andere gebeuren simpelweg niet meer of met vertraging of met gevoelig kwaliteitsverlies. In de moeilijke omstandigheden waarin zorgverstrekkers nu al meer dan 1,5 jaar moeten
werken, is dit onaanvaardbaar.


Met hoogachting, namens het FVB Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers,

1. Algemene Pharmaceutische Bond (APB), incl. Vlaams Apothekersnetwerk (VAN)
2. Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie (AXXON)
3. Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP)
4. Beroepsvereniging voor verpleegkundigen (NVKVV)
5. Ergotherapie Vlaanderen (EV)
6. Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT)
7. Vlaams Artsensyndicaat (VAS)
8. Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV)
9. Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD)
10. Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV)
11. Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
12. Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL)