Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Nieuwe wet covidtesten en vaccinatie

Cascadesysteem zet verpleegkunde voorop

Het wetsontwerp dat tot doel heeft de maatregelen inzake COVID-19 te verlengen, met name de toelating om niet-bevoegd personeel verpleegkundige handelingen te laten stellen wordt volgende week plenair gestemd in het federaal parlement. Het gaat enkel om COVID-19 testen en vaccins als over bloedafname via capillaire punctie. Lees hier het document op de website van de Kamer. Volgende gezondheidszorgberoepen zijn hierin opgenomen: 
 • de vroedvrouwen die hun diploma hebben behaald na 1 oktober 2018;
 • de tandartsen;
 • de logopedisten;
 • de apothekers; 
 • de farmaceutisch-technisch assistenten
 • de hulpverleners-ambulanciers met een ervaring van minstens twee jaar
 • de mondhygiënisten; 
 • de medisch laboratoriumtechnologen;
 • de zorgkundigen


Uitzonderlijke tijden vragen TIJDELIJK uitzonderlijke maatregelen
De leden van BEFEZO (zorgkundigen), acn (Franstalige collega's), KPVDB (Duitstalige collega's) en NVKVV staan dicht bij de dagdagelijkse realiteit in het werkveld. De nood aan zorgkundigen en verpleegkundigen is vandaag bijzonder prangend in o.a. de woonzorgcentra, de gehandicaptenzorg, en is meer dan bij de laatste golf nu ook bijzonder voelbaar in de ziekenhuizen. Echter werd tot nu toe de voorziene maatregel in de Wet van 6 november 2020 , nl. een volledige mobilisatie van verpleegkundigen, nooit toegepast.

We blijven bij de stelling dat indien uitzonderingsmaatregelen nodig zijn, er in de eerste plaats de beschikbare capaciteit aan artsen en verpleegkundigen moet worden aangesproken en gemobiliseerd. BEFEZO, KPVDB, acn en NVKVV ondernemen hiervoor, net zoals tijdens de vorige golven, actief actie om deze mensen te mobiliseren.   

Verder is het inschakelen van zorgkundigen en verpleegkundigen enkel verantwoord indien er nood is aan hun wettelijke bevoegdheden, alsook hun specifieke professionele verworven competenties. Bij tekorten aan zorgkundigen en verpleegkundigen zoals die nu in de belangrijkste sectoren van de gezondheidszorg blijken, moeten deze in de eerste plaats ingezet worden voor hun kerntaken . Hiermee vragen we ten stelligste het tekort aan zorgkundigen en verpleegkundigen te relativeren door hen te ontlasten van niet-verpleegkundige taken zoals bedden opmaken, maaltijdbedeling,… Deze maatregelen moeten ook na de coronapandemie structureel worden ingevoerd. 

Respect voor beslissingen van de regering 
De regering neemt de maatregelen die zij nodig acht voor de bescherming van de bevolking.
Veiligheidshalve dient zij aldus, bij aantoonbare noodzaak, de uitzonderingswetgeving te verlengen.

Bij lezing van het voorliggende wetsontwerp van 16 november 2021 vinden wij:
Positieve elementen 
 • Het wetsvoorstel is expliciet van tijdelijke aard  
 • De “coördinerende verpleegkundige” “verantwoordelijke verpleegkundige” en “gestructureerd zorgteam” geven een respectvol geplaatste rol voor verpleegkundigen; dit zowel in artikel 18 als artikel 20. Zo is het de verpleegkundige die beslist aan wie ze wat delegeert. 
 • Het cascadesysteem voor COVID-19 testen en vaccins dat was voorzien in de wet van 6 november 2020, met de essentiële voorwaarden om de uitzonderingsmaatregel in werking te stellen. Dit systeem maakt het prioritair inroepen van verpleegkundigen en artsen een feit en is de beste waarborg van de bevolking voor deskundige en kwalitatieve zorgverlening.

Vraag tot aanpassing van het wetsontwerp
Indien zich een uitbreiding van de epidemie zou voordoen op een schaal die alle voorgaande golven zou overtreffen, en het inschakelen van niet-bevoegd personeel zou toch onontbeerlijk blijken, dient dit voor de COVID-19 vaccinatie  beperkt tot de meest aangewezen beroepen. 
 • Hulpverleners-ambulanciers en zorgkundigen hebben korte opleidingen die niet het niveau van competentie geven voor het uitvoeren van medisch-technische zorgen ;
 • Zorgkundigen zijn nu al overbelast, de woonzorgcentra kampen met uiterst personeelstekort. Ze zijn hier onmisbaar en kunnen dus niet ingezet worden in vaccinatiecentra. BEFEZO vraagt uitdrukkelijk zorgkundigen niet in te schakelen voor de vaccinatie. 

Aandacht voor obstakels inzake gegevensdeling op gemeenschapsniveau
Voor de goede werking van de vaccinatiecampagne is het ook nodig de verpleegkundigen direct toegang te geven tot Vaccinnet. Correcte registratie is een conditio sine qua non voor een behoorlijke vaccinatiecampagne en wie het vaccin toedient, moet dit kunnen registreren zonder langs andere beroepsbeoefenaars te gaan. Dit geldt overigens niet enkel voor COVID-19 maar voor alle vaccinaties in de dagelijkse praktijk.