Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Is er een juridisch draagvlak voor vaccinatieplicht?

De echte discussie is een wetenschappelijke

De steeds luidere roep naar een vaccinatieplicht bij zorgplicht lokt heel wat reacties uit. Afgelopen weekend nog opperde strafpleiter Walter Van Steenbrugge dat duizenden zorgverleners zich hier zorgen over maken. Zijn kantoor onderzoekt de wettelijkheid van zo een verplichting. “Het is een moeilijke en delicate discussie. De individuele vrijheid moet afgewogen worden tegen de bescherming van de volksgezondheid”, weet Jan Vande Moortel, juridisch adviseur van het NVKVV.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werkt aan een regeling die covidvaccinatie bij zorgpersoneel verplicht. Tot vandaag is enkel inenting tegen hepatitis B verplicht voor onze sector. De concrete plannen voor een vaccinatieplicht roepen alvast heel wat vragen en protest op. Advocaat Walter Van Steenbrugge onderzoekt onder meer of zo een verplichting wel verenigbaar is met de Belgische grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Volgens Jan Vande Moortel heeft de overheid wel degelijk een draagvlak, omdat het over volksgezondheid gaat, zelfs als deze beslissing de individuele vrijheid schendt. “De echte discussie is een wetenschappelijke”, legt Vande Moortel uit. “En dat maakt het er niet eenvoudiger op, want wie is vandaag objectief genoeg om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en onbevooroordeeld een duidelijk standpunt in te nemen?”

"En zo zijn er nog enkele bedenkingen die de nodige aandacht verdienen. In hoeverre kan dit debat binnen 1 land gevoerd worden, gezien de mobiliteit van de burgers? En is een onderscheid tussen zorgverleners en andere burgers wel logisch en wenselijk? Misschien kunnen we in afwachting van het debat, zorgverleners voor de aanvang van hun shift, net zoals mensen die naar een event gaan, een sneltest laten ondergaan en ervoor zorgen dat ze de nodige voorzorgsmaatregelen blijven nemen. Zo gaan 2 oplossingen hand in hand”, oppert Vande Moortel. “Het bestaan van uiteenlopende standpunten is alvast een meerwaarde om een grondig debat te stimuleren.” 

Voor alle duidelijkheid is voor het NVKVV een vaccinatie tegen COVID19 voor alle zorgverleners zeer wenselijk. Ook wil het een positief signaal over de algemene vaccinatie van zorgverleners uitsturen. 92% heeft zich reeds laten vaccineren, dit is een cijfer en dus ook de boodschap die alle aandacht verdient.