Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Verplichte opleidingen verpleegkundigen en zorgkundigen

Vrijstellingen voor 2020 en 2021

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid voorziet een vrijstelling van de verplichting voor de jaren 2020 en 2021.

  • Voor de gespecialiseerde verpleegkundigen: wordt een permanente opleiding van 60 uur per periode van 4 jaar vereist, hetgeen overeenstemt met gemiddeld 15 uur per jaar. Ook in dit geval blijven er voor die periode van 4 jaar, inclusief 2020 en 2021, 2 x 15 vereiste uren over, met voor de reeds gevolgde uren in 2020/2021 de mogelijkheid om ze voor die 30 uur te laten meetellen. 
  • Voor de zorgkundigen: wordt 8 uur per jaar vereist. In dit geval wordt geen enkel uur voor 2020 noch voor 2021 vereist. 
  • Voor de vroedvrouwen: bedraagt de permanente opleiding 75 uur per 5 jaar, hetgeen overeenstemt met gemiddeld 15 uur per jaar. Wanneer 2020 en 2021 worden "geneutraliseerd", blijven er van die 5 jaar nog 3 jaar over die voor het criterium in aanmerking moeten worden genomen, namelijk 3 x 15 uur, met voor de reeds gevolgde uren in 2020/2021 de mogelijkheid om ze voor die 45 uur te laten meetellen.

De opleidingsuren die de gezondheidszorgbeoefenaars eventueel in het jaar 2020 of 2021 hebben gevolgd, worden gevaloriseerd in het jaar 2022. Deze uitzondering geldt ook voor de voorwaarde van functietoeslag.