Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

2.264 extra voltijdse personeelsleden

In de Vlaamse woonzorgcentra

De VIA akkoorden, goedgekeurd door de Vlaamse regering in volle coronapandemie, leidt vandaag tot extra middelen voor 2264 extra voltijdse personeelsleden. Hiermee komt de gemiddelde personeelsnorm op ca. 0,6 VTE per bewoner.


Het NVKVV is zeer tevreden met deze uitrol en formuleert bijkomende aanbevelingen waardoor de kans op slagen wordt geoptimaliseerd. Lees hier het volledige advies aan het Vlaamse Agentschap Zorg en gezondheid.

Zowel verzorgende profielen, zorgkundige profielen als verpleegkundige profielen zullen noodzakelijk blijven in de toekomst van de zorg, alleen willen we een duidelijkere afbakening van die verschillende profielen. Het zal ons in staat stellen om de Vlaamse zorg- en welzijnssector voor die verschillende profielen aantrekkelijk te houden voor de waaier aan zorgtalenten. Het moet toelaten de huidige normen voor verpleegkundige in de Vlaamse zorg- en welzijnssector te herbekijken in functie van de daadwerkelijke verpleegkundige zorgnoden. Zo is het inschakelen van verpleegkundigen enkel verantwoord indien er nood is aan hun wettelijke bevoegdheden, alsook hun specifieke professionele verworven competenties na een bacheloropleiding van 4 jaar. Verpleegkundige diagnosestelling, preventie, educatie en coördinatie behoren expliciet tot deze bevoegdheden.

De verdere functie- en taakdifferentiatie voor verpleegkundigen is een cruciaal actiepunt voor verpleegkundigen gezien de schaarse resources die we tegemoet zien. NVKVV wil een taakverschuiving bewerkstelligen binnen de verpleegkundige functies, om de verschillende zorgtalenten beter tot hun recht te laten komen, en zo ook beter te laten renderen. Om deze taakverschuiving concreet te realiseren werd binnen de Federale Raad Verpleegkunde een door de meerderheid gedragen functiedifferentiatiemodel uitgewerkt.