Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Akkoord Zorgpersoneelfonds

Besteding en controle 402 miljoen euro

Het Federaal Parlement bereikte vorige week een akkoord over de oprichting van het Zorgpersoneelfonds om de middelen van 402 miljoen euro voor de zorg toe te wijzen. Met deze middelen willen ze jaarlijks extra personeel aanwerven en de moeilijke werkomstandigheden in de sector verbeteren.

Al in oktober 2019, nog voor de pandemie dus, was er sprake van het Zorgpersoneelfonds. In 2020 werden de middelen verdeeld als volgt: 354 miljoen euro om de sector en de beroepen financieel aantrekkelijker te maken. En 48 miljoen euro om meer zelfstandig verpleegkundigen aan het werk te krijgen. Die verdeling zal de komende jaren aangehouden worden.

Extra personeel 
Bij de aanwerving van extra zorgpersoneel wordt niet enkel gekeken naar verpleegkundigen. “Gelet op de specifieke aard van bepaalde betrokken diensten kunnen die middelen ook worden aangewend om ander zorgpersoneel en ondersteunend personeel aan te werven, opdat het verplegend personeel zich op zijn strikt verpleegkundige taak kan concentreren”, staat in het wetsvoorstel. Ook hoofdverpleegkundigen buiten de personeelsnorm staat specifiek vermeld. Een punt waar het volledige werkveld en ook het NVKVV voor pleitte.

Voor Ellen De Wandeler, coördinator van het NVKVV, is dit een eerste stap in de goede richting, maar ze vreest dat het extra budget niet overal automatisch naar de aanwerving van verpleegkundigen zal gaan. De norm voor verpleegkundigen en het budget dat daarmee gepaard gaat voor de ziekenhuizen, zijn sinds de jaren zestig niet meer aangepast. Ziekenhuizen betalen het verschil reeds jaren uit eigen zak dankzij bijvoorbeeld afdrachten van artsen.

Evaluatie 
De vrees is dan ook dat de ziekenhuizen het extra budget zullen gebruiken voor de financiering van het deel dat ze nu zelf betalen. Daarom wil het NVKVV aandacht voor een register, waarin staat hoeveel verpleegkundigen elk ziekenhuis telt. Zo kunnen we zien of een stijging van het budget ook effectief tot een toename van het aantal verpleegkundigen leidt. Daarom is ze tevreden vast te stellen dat ook volgende zaken zijn opgenomen in de wet: Middelen om meer personeel aan te werven is een goede zaak, maar het grote probleem blijft het vinden van geschoolde mensen. Jaarlijks zal daarom geëvalueerd worden hoeveel jobs dit fonds gecreëerd heeft en hoe die jobs ingevuld worden. De wet wordt geëvalueerd in 2023.