Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Handelingen door niet-verpleegkundigen

KB 6 november verlengd met 6 maanden

De regering verlengd de wet van 6 november 2020 die stelt dat verpleegkundige handelingen mogen uitgeoefend worden door niet-verpleegkundigen met zes maanden. Hierover is de regering in overleg gegaan met de betrokken actoren, waaronder het NVKVV, via de TCV. Als beroepsorganisatie stellen wij de verlenging in vraag.

De wet van 6 november 2020, met bijhorend KB van 13 december 2020, werd in het leven geroepen om de grote druk op verpleegkundigen tijdens de COVID-19-pandemie te doen afnemen. Niet-verpleegkundigen kunnen hierdoor handelingen uitvoeren waarvoor ze wettelijk niet bevoegd zijn, onder supervisie van een verpleegkundige. 

Deze wet verlengt de regering nu met 6 maanden omdat “de omstandigheden waarvoor de maatregelen werden genomen nog niet afgelopen zijn en we ons nog steeds in een buitengewone crisissituatie bevinden”, klinkt het. Ze oordeelt dat het verplegend personeel al sterk overbevraagd is en verder ondersteund moet worden.

Uitzonderlijke tijden vroegen TIJDELIJK uitzonderlijke maatregelen
Als beroepsorganisatie formuleerde het NVKVV een advies aan de ministerraad op 11 maart 202. Eind 2020 gaf het NVKVV een positief advies over deze wet. Op dat moment was die regelgeving broodnodig met het oog op kwalitatieve zorg. Het tekort aan verpleegkundigen was prangend en niet-verpleegkundigen moesten binnen een veilig juridisch kader kunnen werken en hun collega’s ondersteunen. 

Vandaag reguliere zorg hervat door zorgverleners
Vandaag stellen we vast dat, met dank aan de aanhoudende federale maatregelen en de vaccinatiestrategie, het werk in normale omstandigheden kan hervat worden. We vragen ons dan ook af of deze verlenging van 6 maanden nodig is. 

Begrip voor verlening maatregelingen door de regering, MAAR ...
We hebben begrip voor het feit dat de regering maatregelen moet nemen die de bevolking ten alle tijden van veilige zorg voorziet en bij deze in het bijzonder voorziet in voldoende capaciteit voor de vaccinatie van onze bevolking. 
Deze verlenging doorvoeren benadrukt het NVKVV 3 essentiële voorwaarden:
  • Vang het tekort op door verpleegkundigen te ontlasten van hun niet-verpleegkundige taken en voer deze maatregel ook structureel in na de pandemie
  • Mobiliseer en spreek de beschikbare zorgcapaciteit aan artsen en verpleegkundigen aan
  • Het cascadesysteem moet ten allen tijde gerespecteerd worden.

BELANGRIJK: Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op wondverzorging werd toegevoegd aan de lijst van niet te delegeren taken. 

Je leest het volledige advies van het NVKVV van 11 maart 2021 hier.
25 MAART 2021. — Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 4, tweede lid, van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn