Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Een derde lockdown of niet?

Verpleegkundig advies voor het Overlegcomité

Het Overlegcomité zit samen met een grote vraag op tafel: een nieuwe lockdown of niet? In de wandelgangen weerklinkt bij verpleegkundigen en artsen dat er beter een korte, harde lockdown komt. Vooral om zo kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te houden en geplande raadplegingen, kleine en levensbedreigende ingrepen te laten doorgaan.

Aanmodderen is geen optie. Zeker niet als we gezondheidszorg kwalitatief en toegankelijk willen houden. Cohorteafdelingen liggen vol en instellingen proberen de druk te beheersen met extra cohortebedden. Lokaal scholen en kribbes sluiten schept daarnaast ook heel wat onduidelijkheid voor zorgmedewerkers. Ze moeten last minute opvang zoeken of zich afwezig melden op het werk. Factoren die naast de hoge werkdruk extra stress met zich meebrengen.

Curve afvlakken lukt niet zonder harde maatregelen 
Verpleegkundigen op kritieke diensten wachten intussen op een derde golf. Wordt deze opnieuw zo hoog als de tweede? Indien ja, dan zijn drastische acties noodzakelijk. We leerden dan wel proactief anticiperen op de afwijkingen in de curve. Die stijgt en daalt intussen, maar vlakt niet meer af en keert ook niet terug naar het basisniveau. De rek op ons zorgsysteem blijft intussen unilateraal: uitrekken, niet terugveren.

Conclusie
Onder de huidige vaccinatiegraad en met verontrustende cijfers is een nieuwe collectieve inspanning nodig. De cijfers terug naar een basisniveau krijgen, lukt niet meer en dus zijn harde maatregelen nodig. Elke toekomstige golf deint op de schouders van de voorgaande, deze hoeft daarom niet steeds te pieken om het zorglandschap te overstromen.


Bron grafiek: VRTNWS
Bron afbeelding: Het Rode Kruis