Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Q&A over het AstraZeneca vaccin

Task Force Vaccinatie

Op 10 maart 2021 werden in de Europese Unie 30 gevallen van bloedklonter (trombose) gemeld op de ongeveer 5 miljoen mensen die waren gevaccineerd met het AstraZeneca (AZ)-vaccin. Tot vrijdag, 12 maart 2021, werden in België twee gevallen van trombose na vaccinatie met dit vaccin gemeld.

Geen causaal verband 
Er zijn momenteel geen aanwijzingen van een causaal verband tussen vaccinatie met AZ en bloedklonters, die trouwens door de fabrikant niet worden gemeld als mogelijke bijwerking. Bij de gevaccineerde bevolking niet meer gevallen dan bij de algemene bevolking Het aantal gevallen van trombose bij gevaccineerde personen is niet groter dan wat bij de algemene, niet-gevaccineerde bevolking wordt waargenomen. Tromboses treden namelijk frequent op, vooral naarmate de leeftijd toeneemt. Zo zijn er in Europa jaarlijks 40 gevallen van trombose op 100.000 inwoners bij jongeren tussen 18 en 24 jaar oud. Dat aantal stijgt tot 2.055 bij de 80-plussers.

Tot nu toe werden in België op 6 weken tijd meer dan 150.000 AZ-vaccins toegediend.
De incidentie van trombose die gemeld is bij de mensen die met AZ werden gevaccineerd, ligt dus lager dan de incidentie bij de algemene bevolking. 

De positie van de Taskforce Vaccinatie
AZ wordt verder toegediend De positie van de Taskforce Vaccinatie, net zoals die van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA), is dat de voordelen van het AZ -vaccin tegen Covid-19 groter blijven dan de risico's. De Taskforce stelt dat het AZ-vaccin een veilig en effectief vaccin is voor alle mensen van 18 jaar en ouder. Het vermindert het risico op ziekenhuisopname met 94%.

Daarnaast heeft ook de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) gewezen op het beperkte aantal gevallen van trombose na AZ-vaccinatie en beveelt ze aan om vaccinatie met het AZ-vaccin verder te zetten: https://www.isth.org/news/556057/ISTH-Statement-on-AstraZeneca-COVID-19-Vaccine-and-Thrombosis.htm

Net zoals België, besloten ook vele andere landen om de toediening van het AZ verder te zetten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Griekenland.

Opvolging van gemelde gevallen 
Achter elk cijfer staat een mens. Elk geval van trombose na vaccinatie met AZ wordt geregistreerd in de databank van het Belgische Geneesmiddelenagentschap (FAGG) die deze gegevens, na analyse, bezorgt aan het EMA . Elk geval wordt ernstig genomen en nauwgezet opgevolgd.

Van vaccin veranderen niet mogelijk Het type vaccin dat je zal krijgen, ligt vooraf vast. Je kan dus niet van type vaccin veranderen door je afspraak te verplaatsen. Als je vaccinatie helemaal weigert, zal je niet meer worden uitgenodigd en kom je tijdens de campagne niet meer in aanmerking voor vaccinatie.

Voor meer informatie, contacteer
Gudrun Briat
0475/274115