Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Soorten vergoedingen in vaccinatiecentra

Informeer je voorafgaande goed!

Voor de vergoeding van de verpleegkundigen in de vaccinatiecentra past men hetzelfde systeem als men voor de RIZIV test- en triagecentra heeft gehanteerd toe. Hieruit volgt dat vaccinatoren (zowel zelfstandige thuisverpleegkundigen, artsen als apothekers) 47,25 euro per uur zullen verdienen (inclusief BTW), ongeacht om welk profiel het gaat. Ook zorginstellingen en interimbureaus die verpleegkundigen uitsturen vallen onder dit tarief. Hierbij engageren de provinciale consortia zich om alle thuisverpleegkundigen die via hen worden ingezet om deze uurprijs ter beschikking te stellen met alle kosten inbegrepen. Ook het weekend- en avondwerk zal aan voormeld tarief gebeuren. 
Vrijwilligers zullen daarentegen de wettelijk vastgelegde vrijwilligersvergoeding krijgen die neerkomt op 35,41 euro per dag binnen het jaarmaximum.

(Gepensioneerde) Verpleegkundigen vestigen zich als zelfstandigen 
Momenteel vangt het NVKVV signalen op dat (gepensioneerde) verpleegkundigen zich als zelfstandigen aan het vestigen zijn. De hoofdreden hiervoor is omdat zij op die manier een hogere vergoeding zullen krijgen (47,25 euro per uur) dan wanneer ze als vrijwilliger zouden worden beschouwd (35,41 euro per dag) of omdat sommige vaccinatiecentra pas in de tweede plaats beroep wensen te doen op "vrijwillige vaccinators'. Ook blijft er veel onduidelijkheid bestaan over het statuut van de vrijwilligers als de fiscale belastbare drempel. Veel verpleegkundigen weten echter onvoldoende welke gevolgen het zelfstandig statuut op vlak van sociale zekerheid op lange termijn met zich meebrengt.  

Opgelet: 47.25 euro per uur is geen netto-bedrag 
Wanneer verpleegkundigen zich als zelfstandige vestigen dienen zij zich bij een sociaal verzekeringsfonds aan te sluiten alsook bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, per kwartaal dienen zij sociale bijdragen te betalen, een RIZIV nummer moeten zij aanvragen alsook een professionele rekening moeten zij openen. Hierdoor zal het netto-bedrag dan ook veel lager komen te liggen dan het door de overheid gefinancierde bedrag van 47,25 euro per uur. 

Vrijwilligers mogen tijdelijk meer verdienen 
Vrijwilligers zullen daarentegen een vergoeding van 35,41 euro per dag verdienen. Hierbij mag het maximum die vrijwilligers verdienen per jaar niet hoger liggen dan 1416,16 euro per jaar indien ze het bedrag buiten de belastingaangifte willen houden. In dat verband werd het fiscaal vrijgestelde bedrag voor coronavrijwilligers tot en met maart 2021 verdubbeld. Een eventuele verlenging is nog steeds in onderhandeling.  

Opletten voor fiscaalrechtelijke gevolgen door 'te veel' te helpen 
Dit komt er bijgevolg op neer dat vrijwilligers slechts maximaal circa 80 dagen zouden kunnen helpen vaccineren indien zij hun forfaitaire vergoeding fiscaal vrijgesteld wensen te zien. Werken de vrijwilligers meer dan die 80 dagen, dan zal het totale bedrag alsnog worden belast. Zolang er geen uitspraak over de verlening is dient men er zich bijgevolg als vrijwilliger in de vaccinatiecentra voor te hoeden dat men niet “te veel” komt helpen, zonder te beseffen wat de fiscaalrechtelijke gevolgen hiervan zijn. Meer duidelijkheid vanuit de overheid voor de vele vrijwilligers dringt zich op!