Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Klaar voor COVID-19-vaccinatie

Enige erkende vaccinatieprocedure

De vaccinatie van het zorgpersoneel en van de bevolking is een belangrijke factor in de strijd tegen COVID-19. Om die vaccinatiegraad te optimaliseren zullen verpleegkundigen en artsen de komende maanden stapsgewijs de vaccins toedienen. NVKVV wil nu alle verpleegkundigen klaarstomen om de specifieke COVID-19-vaccins toe te dienen.

Sinds het Koninklijk Besluit van 29 februari 2016 is het plaatsen van een vaccin een verpleegkundige B2-handeling. Dit wil zeggen dat een verpleegkundige het vaccin mag toedienen zonder aanwezigheid van een arts. Het NVKVV werkte in 2016, als enige in België, een procedure uit om verpleegkundigen de nodige ondersteuning en wetenschappelijke inzichten voor een goede praktijkvoering aan te reiken.

Dit deden we in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), Domus Medica en het Kartel. We brachten een brochure uit met achtergrondinformatie, een stappenplan en een modelprocedure voor het toedienen van een vaccin. Raadpleeg hier de modelprocedure. We vragen aansluitend om bij gebruik van deze procedure correct te verwijzen naar dit document en het NVKVV. 


Vorming over vaccinatie
Het NVKVV voorziet verpleegkundigen van de nodige vorming. Als beroepsorganisatie willen we alle verpleegkundigen optimaal voorbereiden om specifiek het COVID-19-vaccin van Pfizer toe te dienen en in een volgende fase andere COVID-19-vaccins.  

Concreet organiseren we een virtuele vorming waarin we de vaccinatie zullen toelichten, maar ook de bijhorende wetgeving en procedures. We herhalen ook de aandacht voor hygiënische maatregelen en leggen de nadruk op de toediening van dit specifieke vaccin en op de mogelijke nevenwerkingen ervan, zoals een anafylactische shock. 


Over NVKVV
Het NVKVV is een brede beroepsorganisatie voor verpleegkundigen in Vlaanderen. Door interne samenwerking en afstemming met derden voedt ze de sector. Daarnaast staat de beroepsorganisatie haar leden bij met juridische, wettelijke en wetenschappelijke informatie, vertaald naar verpleegkunde in de dagelijkse praktijk.