Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Stijging inschrijvingen verpleegkunde

Zij-instromers aan de basis

Het aantal inschrijvingen voor de opleidingen Verpleegkunde steeg in het academiejaar 2020-2021 met 7,2 %. Er zijn dit jaar 15.041 studenten verpleegkunde, tegenover 14.029 in het academiejaar 2019-2020. Het gaat om de grootste stijging sinds het academiejaar 2016-2017.De HBO5-opleidingen zien hun studentenaantal vermeerderen met 8,3%, de bacheloropleidingen met 6,3%.

In 2020 schreven 6975 studenten zich in voor een HBO5-opleiding verpleegkunde en 8065 studenten voor een bacheleropleiding verpleegkunde. 'Er werd gevreesd dat de invoering van het vierde jaar in de bacheloropleiding voor een daling van de inschrijvingen zou zorgen,' vertelt Lon Holtzer, Vlaams zorgambassadeur. 'Uit de cijfers blijkt nu dat dit gelukkig niet het geval is. Wanneer we de inschrijvingen voor de bacheloropleiding verpleegkunde vergelijken met de andere bacheloropleidingen gezondheidszorg, scoort de opleiding verpleegkunde hoog. Het is de richting met de meeste studenten. De opleiding met de twee hoogste cijfers is de Medische Laboratoriumtechnologie met 2775 inschrijvingen. Globaal zien we sinds 2008 een stijging van 64 percent bij de inschrijvingen van zorg- en welzijnsopleidingen. Ook de opleiding tot zorgkundige in het secundair volwassen onderwijs  kent sinds 2013 een forse stijging van 62%. In 2018 schreven 4716 studenten zich in voor deze opleiding.' 

In 2019 studeerden er 1804 HBO5-verpleegkundigen af. 938 bachelorstudenten behaalden hun diploma. Dit laatste aantal ligt laag omdat het enkel ging om bachelorstudenten met een specifiek programma. De studenten van het vierjarig programma studeerden pas af in 2020. Deze cijfers zijn nog niet beschikbaar. 'De gemiddelde leeftijd bij het afstuderen van HBO5-studenten in 2019 was 28 jaar. Bij bachelorstudenten was dat 28,5 jaar,' vertelt Lon Holtzer. 'Deze leeftijd wordt voor een deel verklaard door de zij-instromers die het gemiddelde omhoog trekken. Hun aantal neemt elk jaar toe in de opleidingen Verpleegkunde. Dit zien we doordat procentueel het aandeel generatiestudenten daalt van 24% naar 22%.'  

In 2019 waren er 11 709 vacatures voor verpleegkundigen gedurende het jaar. Op 30 september 2020 stonden er nog 1129 vacatures voor verpleegkundigen open, wat 279 meer is dan het jaar voordien op dezelfde datum. Maar duidelijk minder dan in 2015 toen er eind september 1755 vacatures open stonden. De spanningsindicator maakt veel duidelijk. Deze  meet de krapte op de arbeidsmarkt. Hij geeft de verhouding weer tussen het aantal werkzoekenden en het aantal beschikbare vacatures. Op de globale arbeidsmarkt is de spanningsindicator vandaag 4,72, dus voor elke vacature zijn er 4,72 niet werkenden werkzoekende beschikbaar. Voor verpleegkunde staat de spanningsindicator momenteel maar op 0;35. In januari 2016 lag de indicator ook al onder 1 (0,76) maar de gestage verdere daling toont hoe groot de nood is. Elke verpleegkundige die afstudeert, is meer dan verzekerd van een job.