Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Persbericht Wereld Diabetes Dag

14 november 2020

Zaterdag 14 november 2020 is Wereld Diabetes Dag. Aangezien 2020 wereldwijd het jaar van de verpleegkundige is, staat Wereld Diabetes Dag 2020 met reden in het teken van de diabetesverpleegkundige. Deze aandacht komt geen dag te vroeg, stelt de Werkgroep Diabetesverpleegkundigen van het NVKVV, de grootste Vlaamse beroepsorganisatie van verpleegkundigen. De chronische aandoening diabetes mellitus (DM) treft in België 1 op de 12 mensen en wordt doorgaans geassocieerd met ouderdomsdiabetes of type 2 diabetes. Dit type vormt tenslotte het gros van de diabetespatiënten. Daarnaast is er type 1 diabetes als auto-immuunaandoening, waarbij de insulineproductie om de bloedsuikerspiegel te verlagen onvoldoende is. Dit type treft circa 15% van de groeiende groep diabetespatiënten en kan al op heel jonge leeftijd tot uiting komen. Het is precies die jeugdigheid van personen met type 1 diabetes die een hele uitdaging vormt in diabeteszorg, om een succesvolle en stabiele behandeling te realiseren. Laat het nu net diabetesverpleegkundigen zijn die voor de jonge patiënt het verschil kunnen maken in het latere leven. 

Wie verpleegkunde zegt, zegt klinisch redeneervermogen. Diabetes is een diagnose voor het leven. Wanneer de ernst van de diagnose de betrokkene en zijn omgeving op jonge leeftijd overvalt, dan rijzen er allerlei vragen bij mensen die overspoeld worden door emoties en nood hebben aan ondersteuning, niet enkel op de korte termijn maar ook op de lange termijn. Het is begrijpelijk dat de levensplannen van jongeren of zelfs kinderen nog niet op punt staan, als die plannen er al zijn. De diabetesverpleegkundige neemt dan naast de arts of endocrinoloog de taak op zich om als het ware de dromen van de jeugd te beluisteren om samen met hen de zoektocht aan te vatten naar een haalbaar toekomstscenario. Een constructieve manier om een reguliere behandeling op te zetten en hen persoonsgericht te coachen. Door telkens opnieuw een verhaal te beluisteren, gebruiken diabetesverpleegkundigen hun klinisch redeneervermogen om een behandeling af te stemmen op de evolutie van die ‘mens in wording’, te weten een jonge mens die door een spelling van het lot moet zien te leven met diabetes. Door als diabetesverpleegkundige bewust fouten een plaats te geven in een behandeling en zo te experimenteren met nieuwe invalshoeken, ontstaat er een unieke vertrouwensband die motiverend werkt en de kansen op succes van een behandeling gevoelig doet toenemen. Empathie vormt hierbij de basis voor een betere therapietrouw; geen enkele zorgverlener wil de jeugd immers zien inboeten op latere levenskwaliteit. Wanneer het leven met een chronische aandoening als diabetes eenvoudiger wordt, dan kunnen complicaties op termijn worden voorkomen. Zo blijven er tal van doelstellingen in het leven van de persoon met diabetes mogelijk, ondanks de diagnose. Vooral wat dat laatste betreft probeert de diabetesverpleegkundige de directe omgeving te sensibiliseren, om een jonge persoon met diabetes (eerder dan de patiënt of diabeet) zeker niet te reduceren tot enkel de ziekte. Ook al is diabetes voor het leven en is genezing vooralsnog niet mogelijk, iedereen moet de motivatie hebben om een zo normaal mogelijk leven voorop te stellen. En van dat scenario is de diabetesverpleegkundige de regisseur.

Mevr. Marleen De Pover heeft haar professionele carrière volbracht als diabetesverpleegkundige, is lid van het NVKVV en is nog steeds organisator van het jaarlijkse NVKVV Diabetessymposium, een uitvloeisel van haar gewezen coördinatorschap van het postgraduaat diabeteseducator aan de Arteveldehogeschool, wat destijds een pioniersopleiding was. Het thema van het symposium editie 2020 is ‘DM complicaties UPDATE levenskwaliteit’. Marleen licht nader toe: “Wanneer men een diabetesbehandeling bekijkt als het voorkomen van complicaties, dan komt het leven van de persoon met diabetes helemaal in het teken te staan van de ziekte. Wanneer een ziektebeeld voorop staat, dan komt levenskwaliteit vaak op een zijspoor terecht. Dat is zonde voor de motivatie van de persoon met diabetes. Dit inzicht willen we overbrengen op diabeteszorgverleners tijdens het Diabetessymposium editie 2020, dat door de actualiteit voor het eerst in een digitaal jasje komt te zitten. Door persoonsgericht te werken eerder dan ziekte- of complicatiegericht, bewaak je het evenwicht tussen datgene wat medisch gewenst is en hetgeen dat sociaal haalbaar is. Een dergelijke warme zorg, zorgt voor een regelmaat in het leven van de persoon met diabetes. En het is die regelmaat die de gevreesde complicaties minder kans geeft”, besluit ze.

In opdracht van:

Marleen De Pover
Diabetesverpleegkundige
Coördinator Diabetessymposium NVKVV
Consulent Diabetes Care DiaMar
GSM +32(0)497 60 41 18