Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Provinciale 0800 COVID-19 cohortzorglijn

Heropstart

De diensten voor gezinszorg, de thuisverpleging en het agentschap Zorg en Gezondheid zijn opnieuw gestart met cohortzorg in de thuissituatie. COVID-19 patiënten worden opgevangen in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts als potentieel besmet beschouwd worden. Meer informatie vind je  op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Nieuwe COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, kunnen aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Het 0800- nummer wordt ook opnieuw open gesteld voor zorgvoorzieningen met ondersteuningsnoden. 

Daarnaast staan de COVID-19 teams van de lokale zorgraden klaar om essentiële zorg te faciliteren. Zorgvoorzieningen kunnen hun nood aan ondersteuning ook via hen bekend maken. Via deze link kan je een cascadedocument downloaden met mogelijkheden tot oplossingen voor voorzieningen bij gebrek aan personeel. 

0800-nummers COVID-19 cohortzorglijn: 
  • West-Vlaanderen 0800 11 831
  • Oost-Vlaanderen 0800 11 832
  • Antwerpen 0800 11 833
  • Limburg 0800 11 834
  • Vlaams-Brabant 0800 11 835