Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

60 zorgraden van eerstelijnszones formeel erkend,

Ze nemen meteen hun rol op in de strijd tegen COVID-19

Op 1 juli 2020 werden de zorgraden van de 60 eerstelijnszones in Vlaanderen formeel erkend. Deze  kleine administratieve stap zorgt voor een enorme sprong naar een meer geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg. 
De zorgraden krijgen meteen een belangrijke rol in de voorbereiding op mogelijke heropflakkeringen van COVID-19. Als bruggenbouwer heeft de zorgraad een wezenlijke rol te vervullen om verschillende actoren met elkaar te verbinden, van lokaal bestuur tot huisartsenkring, van woonzorgcentrum tot ziekenhuis en andere gezondheidsactoren. De zorgraad heeft drie belangrijke opdrachten:

  • De medische expertise aanwezig in het netwerk aanspreken en inzetten om te adviseren en te helpen om lokale uitbraken te beheersen, in nauwe samenwerking met lokale besturen.
  • Het beschikbare hulpaanbod in de regio inzetten om de noden die er zijn te beantwoorden en om uitbraken te voorkomen.
  • De bevolking en zorgaanbieders informeren en sensibiliseren over hoe ze kunnen bijdragen om COVID-19-uitbraken te beheersen.

Om informatie-uitwisseling te bevorderen, wordt aan de zorgraden gevraagd om per regionale zorgzone een regionaal, uniek aanspreekpunt aan te duiden. Om dit aanspreekpunt en een lokaal crisisteam te installeren stelt de Vlaamse regering extra middelen ter beschikking aan de zorgraad. 
Het agentschap Zorg en Gezondheid grijpt de formele erkenning van de zorgraden aan om alle zorg- en hulpverleners te danken voor de moed, inzet, expertise, creativiteit en gedrevenheid om onafgebroken en volhardend de bevolking van jong tot oud te helpen, te informeren, te beschermen, te troosten, bij te staan en zo veel meer.