Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

E-learning voor zorgkundigen

Hogeschool VIVES zorgt voor het inhoudelijke luik.

Begin 2019 besliste het beleid dat zorgkundigen 5 extra verpleegkundige handelingen onder toezicht van verpleegkundigen mogen stellen. Voorwaarden zijn onder meer opleiding en stage volgen, een pakket van samen 150 uren. Hogeschool VIVES en Infolearn BV hebben daarvoor, in opdracht van de Sociale Fondsen en het IFG van FeBi vzw, het PentaPlus project uitgewerkt en een digitaal platform ontwikkeld waar zorgkundigen de theorie van deze handelingen op een interactieve manier en gratis kunnen aanleren. 

‘Het voordeel van een e-learningmodule is dat zorgkundigen hun vaardigheden op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De informatie werd heel toegankelijk en met veel beeldmateriaal uitgewerkt’, legt Nancy Boucquez, studiegebieddirecteur verpleegkunde en vroedkunde van Hogeschool VIVES, uit. ‘We hebben de module getest voor we ze online plaatsten en de resultaten waren heel positief. De drempel naar digitaal leren ligt nu door de coronacrisis lager dan voorheen. Dat zal zorgkundigen ook helpen om de stap te zetten.’

Op het e-learningplatform www.vormingpentaplus.be kan een zorgkundige zich registreren en aan de slag gaan met de 5 modules. De eerste module voor deze handelingen staat al online, in oktober zijn de 5 modules klaar. Lisa Kerckhof, coördinator expertisecentrum zorginnovatie Hogeschool VIVES, vult aan: ‘Na het afronden van de modules en het slagen van de test ontvangt de zorgkundige een certificaat voor het theoriegedeelte in de mailbox. De werkgever staat in voor de 75 daarbij horende stageuren en kan daarvoor de stagehandleiding raadplegen. Na het succesvol afronden van die stage ontvangt de zorgkundige een verklaring op eer van de werkgever die stelt dat de zorgkundige in staat is om de 5 extra verpleegkundige handelingen correct uit te voeren.’ 

Die 5 extra verpleegkundige handelingen zijn: 
  • het meten van parameters,
  • het toedienen van medicatie die voorbereid is, 
  • het oraal toedienen van voeding en vocht,
  • het manueel verwijderen van fecalomen,
  • het verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen. 

Zorgkundigen mogen deze taken uitvoeren na delegatie door een verpleegkundige. ‘Hoofdverpleegkundigen zijn ook coach in het traject van de zorgkundigen’, vervolgt Nancy Boucquez. ‘Zij delegeren de verpleegkundige handelingen, volgen de uitvoering ervan op en coachen de zorgkundigen in het uitvoeren van hun taken en van het traject dat ze met deze scholing doorlopen. In hun patiëntentoewijzing moeten ze ook rekening houden met welke taken de zorgkundigen mogen uitvoeren.’ 

Meer informatie: Pentaplus brochure.
Het e-learningplatform vind je hier.