Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Twee nieuwe KBís door COVID-19

Opvordering verpleegkundigen en uitvoering verpleegkunde


KB 1 - Tijdelijke uitvoering verpleegkundige handelingen door andere gezondheidszorgberoepen

KB 2 - Opvorderen van gezondheidsbeoefenaars

Geen mobilisatie zonder duidelijke motivatie!

De pandemie heeft de wereld en ons land nog een hele tijd in de ban. Letterlijk en figuurlijk. Er wordt gewaarschuwd voor een nieuwe piek najaar 2020 eenmaal de lockdown verder down gaat en business back to normal evolueert.

De druk op de diversiteit van zorginstellingen en -diensten zal dan opnieuw toenemen, alsook de vraag naar zorgverleners. Het eventueel bereiken van een limiet aan zorgcapaciteit tijdens een mogelijke nieuwe piek dwingt de overheid tot een zo correct en optimaal mogelijk inzetten van een scala aan zorgverleners. Daar gaat NVKVV absoluut in mee. Preventie, opvolging, nauwgezet screenen en desgevallend verpleegkundig verzorgd worden op welke plek dan ook, is voor alle patiënten en bewoners (ook non-COVID) prioritair. 

Maar wat betekenen deze 2 nieuwe KB’s nu? Wat is straks?

Het eerste Koninklijk Besluit dient om indien nodig verpleegkundigen op te vorderen, met geldigheidsdatum tot december 2020. De fundamentele reden is duidelijk: bescherming van de volksgezondheid en Welzijn door voldoende verpleegkundige capaciteit te voorzien.

Het tweede Koninklijk Besluit geeft, indien nodig, aan andere gezondheidszorgberoepen de tijdelijke toelating verpleegkundige handelingen te stellen tijdens een welbepaalde periode van COVID-19 crisis. Dit is een KB waar NVKVV haar advies en bezorgdheden over heeft geuit alvorens deze werd gepubliceerd. We moeten vaststellen dat deze niet weerhouden werden, wat we ten zeerste betreuren.

Wat betreurt NVKVV precies?

Zo is de uitbreiding van bevoegdheden niet beperkt tot de technisch verpleegkundige handelingen (art. 46, §1 en 2). Medisch toevertrouwde handelingen zijn in deze situatie niet nodig en de uitvoering zal problemen meebrengen inzake delegatie, opleiding en toezicht, en zeker inzake aansprakelijkheid voor de artsen.

En werd er geen rekening gehouden met de voorgestelde ‘exclusieve’ lijst (Advies Protocolakkoord FRV en TCV 2018)¹ van niet te delegeren verpleegkundige handelingen, waarvan een verantwoorde toepassing de absolute deskundigheid van de verpleegkundige vraagt. We denken hierbij aan de KCE studie 01/2020 verpleegkundige bestaffing, die inmiddels door NVKVV ook is aangevraagd bij het KCE voor de woonzorgcentra, dat aantoont dat 80% van de verpleegkundigen ook niet-verpleegkundige taken uitvoeren.

Verder wordt het tekort aan expertise en vaardigheden ten aanzien van deze pandemie door dit voorstel KB niet opgelost. Het gaat voorbij aan de triggering van opleiding en samenwerking tussen zorgsectoren ten voordele van een verhoogde deskundigheid en kwaliteit.

Tegelijkertijd ook een vraag naar aansprakelijkheid van handelingen en de inspraak van andere gezondheidszorgberoepen in dit KB en bijgevolg later in het werkveld.

Toegevoegd aan dit nieuwsbericht op 3 september 2020: Dit KB werd op 19/04/2020 ingetrokken en was niet meer in uitvoering op 29/05/2020. 
¹ https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/avis-consolide-du-cfai-et-de-la-ctai-concernant-les-protocoles-daccord