Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Bevraging naar noden zorgverleners tijdens exit-strategie Covid-19

Een onderzoek van de Universiteit Antwerpen i.s.m. de UVB


De universiteit Antwerpen voert in samenwerking met de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB-UGIB-AKVB) (https://www.auvb.be/nl/) een onderzoek uit naar de noden en de werkomgeving van verpleegkundigen en zorgkundigen in België tijdens de coronavirus pandemie. Aan de hand van uw antwoorden willen we inzicht krijgen in de problemen die bestaan in het werkveld met het oog op een haalbare en veilige afbouwen van de coronavirus maatregelen. Uw ervaring en ondersteuning hierbij zijn belangrijk. Het invullen van deze vragenlijst helpt ons om de juiste verwachtingen te stellen aan de overheid voor betere arbeidsomstandigheden en erkenning van verpleegkundigen en zorgkundigen. Door het invullen van deze vragenlijst draagt u bij om deze verwachtingen te baseren op gefundeerde data. 

Het doel is om deze vragenlijst één week per maand online te plaatsen en dit te herhalen gedurende 4 maanden (tot augustus en zo nodig verlengbaar).  De vragenlijst zal eventueel ook worden aangepast aan de behoeftenanalyse. Het volgende onderzoek zou bvb meer vragen bevatten over de emotionele en psychologische opvolgingsbehoeften van de zorgverleners. 
Wij zullen de resultaten van elk bevraging binnen de week gebruiken en de verkregen informatie onmiddellijk meedelen aan de bevoegde autoriteiten en de media.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 min. 
De vragenlijst is tweeledig. In een eerste deel krijgt u een aantal vragen over uw persoon (leeftijd, beroep, plaats tewerkstelling, enz.). In een tweede deel bevragen we uw werkomgeving, uw welzijn en de exit-strategie van uw organisatie. 

Om deze herhaling mogelijk te maken vragen we uw emailadres. Dit is zeker niet verplicht, maar het maakt het wel mogelijk om u opnieuw uit te nodigen voor de volgende bevraging. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 
 
De enquête is online via de volgende link en is beschikbaar tot en met woensdag 6 mei 2020: 
 

Gelieve deze enquête te verspreiden naar alle verpleegkundigen en zorgkundigen binnen uw netwerk?
 
Zorg goed voor jezelf en anderen!