Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wijziging euthanasiewet 2 april 2020

Wat betekent dit concreet?

Op 15 maart 2020 stemde de Kamer een wijziging aan de Euthanasiewet. De basis van de wet blijft ongewijzigd : in een ongeneeslijke en ondraaglijke situatie kan een handelingsbekwame persoon uit vrije wil euthanasie aanvragen. De arts die de euthanasie volgens de regels uitvoert, zal niet worden vervolgd.

Ook vooraf kan iemand een wilsverklaring opstellen waarin hij aangeeft dat hij in een ongeneeslijke toestand van bewustzijnsverlies of coma euthanasie wenst. Deze verklaring is niet meer beperkt tot 5 jaar maar zal onbeperkt geldig blijven, omdat men aanneemt dat iemand een dergelijke beslissing weloverwogen neemt. Het is dan niet nodig ze om de 5 jaar louter administratief te laten herhalen. Bovendien kan de verklaring nog steeds herroepen worden.

Er blijven een aantal voorwaarden om een geldige verklaring op te stellen (o.a. met een voorgeschreven formulier, in bijzijn van twee getuigen waarvan één geen voordeel heeft bij het overlijden enz.).

De behandelende arts is niet verplicht om de euthanasie uit te voeren. Wanneer hij weigert, moet hij de patiënt doorverwijzen naar een andere arts.

De arts kan weigeren om euthanasie uit te voeren, in dat geval zal de arts de patiënt moeten doorverwijzen naar een andere (door de patiënt of vertegenwoordiger gekozen) arts, waaraan hij het medisch dossier bezorgt.

De wet ging in voege op 2 april 2020. Wilsverklaringen afgelegd voor die datum moeten nog éénmaal hernieuwd worden ; wilsverklaringen opgesteld of hernieuwd vanaf die datum blijven onbeperkt geldig.