Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Belang
palliatieve zorg

Verpleegkundigen trekken aan de alarmbel

Kwetsbare ouderen sterven, ook zonder corona. De gemiddelde leeftijd waarop ouderen hun intrek nemen in een woonzorgcentrum is 85 à 86 jaar. Ze zijn dan meestal zwaar zorgbehoevend. De gemiddelde verblijfsduur is de afgelopen tien jaar flink gedaald. Voor nieuwe bewoners bedraagt die nu minder dan 1,5 jaar.

De impact van COVID-19 op het lichaam van onze ouderen is bijzonder hoog. Daarbij komt nog de aandacht voor het behandelen van de gemiddeld acht andere onderliggende aandoeningen en de hieraan verbonden symptomen bij deze kwetsbare groep.

Vandaag horen we de term ‘palliatieve zorg’ regelmatig vallen. Maar, om deze palliatieve zorg te optimaliseren is er dringend nood aan voldoende beschermingsmateriaal, testmateriaal, aan de juiste medicatie, aan spuitaandrijvers en vooral aan palliatieve expertise. Hoofdverpleegkundigen en verpleegkundigen met expertise in palliatieve zorg worden vaak te weinig gehoord en bevraagd, waardoor de duidelijke richtlijnen voor symptoomcontrole en palliatieve zorg bij kwetsbare ouderen met COVID-19 onvoldoende zijn gekend en worden toegepast.

Laat ons nu, in deze moeilijke tijden, tijdige én kwaliteitsvolle palliatieve zorg aanbieden aan onze bewoners en hun naasten hierbij menselijk ondersteunen. Laat zorgverleners van woonzorgcentra doen waar ze goed in zijn: een thuis bieden met warme, persoonlijke zorg en ruimte voor afscheid en een comfortabel levenseinde. Hierbij verdienen ze al onze hulp en ondersteuning op materieel en personeelsvlak.

In overleg met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en met de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde werden de richtlijnen voor symptoomcontrole en palliatieve zorg bij COVID-19-patiënten samengevoegd: https://www.howest.be/covid19palliatieve/#/ > Symptoomcontrole en palliatieve zorg bij kwetsbare ouderen met COVID-19.

Daarnaast verwijzen we ook graag naar de leidraad helpt zorgverleners in hun communicatie met patiënten en hun naasten tijdens de COVID-19 crisis. LEES het Nieuwsbericht hier.  

Veerle Coupez en Gerda Okerman

Voorzitters werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NVKVV

Lector Verpleegkunde Hogeschool West-Vlaanderen en Consulent Vroegtijdige zorgplanning Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.

Lid begeleidingscommissie CAPACITY, Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB en UGent)