Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Helder
communiceren

Antwoorden voor bewoners

Een patiënt vraagt: Moet ik naar het ziekenhuis? Of een naaste: Kan u mij niet toelaten voor een bezoek? Moet ik afscheid nemen?
Als zorgverlener word je in de huidige coronacrisis met moeilijke vragen geconfronteerd. Om je daarbij te helpen, werkte de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent) de ‘COVID-19 Communicatieleidraad voor zorgverleners naar patiënten en naasten’ uit.

De onderzoeksgroep baseerde zich daarbij op de gids die ontwikkeld werd door het Center to Advance Palliative Care (CAPC) in New York, VS en vertaalde die naar de Vlaamse zorgcontext en cultuur en naar het Nederlands.  Hiervoor werkte ze samen met zorgverleners uit verschillende medische disciplines in Vlaanderen.

De leidraad helpt zorgverleners in hun communicatie met patiënten en hun naasten tijdens de COVID-19 crisis. Je kan die hier downloaden: 

http://www.endoflifecare.be/sites/default/files/covid19_communicatieleidraad_zorgrondhetlevenseinde_final.pdf