Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Verpleegkundige tekorten WZC en andere door COVID-19

Oplossingen en toekomstperspectief

NVKVV gaf op 9 april 2020 haar advies aan minister Beke. Lees de brief hier. 

Het omgekeerde effect van wat wordt beoogd kan zich nestelen wanneer niet op de juiste oplossingen wordt ingezet. Deze oplossingen moeten deels een antwoord bieden op:

  • Het huidige tekort aan expertise en vaardigheden bij zorgkundigen om COVID-19-bewoners met de beste zorg te omringen.
  • De effectieve tekorten aan verpleegkundige


Oplossingen:

1. De hoofdverpleegkundigen in de woonzorgcentra zijn van essentieel belang om deze crisis de baas te kunnen. 

We vragen uitdrukkelijk haar te ondersteunen en zoveel als mogelijk vrij te stellen voor:

  • Kwaliteitsvolle zorg m.b.t. het levenseinde (palliatieve zorg)  
  • Gespreksvoering, informatie aan de bewoners als naasten
  • Ondersteuning – educatie zorgteam


2. Bestaande beschikbare zorgcapaciteit 

Het over de ‘muren’ en ‘sectoren’ heen inzetten van verpleegkundigen uit de resterende bestaande zorgcapaciteit zal leiden tot het inbrengen van bijkomende expertise en vaardigheden, wat de kwaliteit van de zorg en de kennisuitwisseling ten goede zal komen.

  • Verpleegkundigen die vandaag op min-uren (recuperatie voor toekomstige prestaties) beschikbaar zijn binnen de ziekenhuizen,
  • Verpleegkundigen uit de net samengestelde medische reservelijst
  • Docenten verpleegkunde in de hogescholen en HBO5-scholen/brevet-scholen
  • Verpleegkundigen belast met uitstelbare administratieve taken
  • Diensten thuisverpleging en zelfstandige praktijken die door de dalende zorgvraag beschikbaar zijn (indien deze niet opgeslorpt wordt door de cohortzorg) 

3. Studenten verpleegkunde 

Zij kunnen zich vrijwillig opgeven voor de medische reservelijst of mits arbeidsovereenkomst als jobstudent worden aangeworven met visum zorgkundige. Dit blijft een individuele vrijblijvende keuze.

4. Opvorderen verpleegkundigen per KB

We gaan volledig akkoord met het opvorderen bij KB van alle verpleegkundigen met een visum wanneer er zich na een objectieve monitoring tekorten stellen.


Welke adviezen de Covid-19 crisis vooraf zijn gegaan :

Het tekort aan expertise en vaardigheden is een vastgesteld probleem dat tijdens deze COVID-19-crisis meer dan anders komt bovendrijven. Adviezen Federale Raad Verpleegkunde waren duidelijk voor de Covid-19 crisis en zullen nog steeds duidelijk en onveranderd zijn na crisis. Het advies NVKVV over het woonzorgdecreet dat op 14 mei 2019 werd overgemaakt aan toenmalig minister Vandeurzen geeft duidelijke pistes weer waar u als huidige minister mee aan de slag post-Covid-19.


Wegens de werkgroep ouderenzorg NVKVV 

Werkgroep palliatieve zorg NVKVV

Werkgroep hoofdverpleegkundigen NVKVV

Werkgroep gehandicaptenzorg NVKVV 

Werkgroep geestelijke gezondheidzorg NVKVV 

Werkgroep verpleegkundigen maatschappij en gezondheid NVKVV 

Werkgroep studenten NVKVV