Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Beslissingsboom bewoners WZC

Covid-19

De Covid pandemie stelt ons voor grote uitdagingen. Enkele geriaters en huisartsen hebben een document gemaakt dat kan helpen om voor bewoners van woonzorgcentra een risk/benefit analyse te maken wanneer moet beslist worden iemand al dan niet te laten opnemen in het ziekenhuis, rekening houdend met de huidige ethische aanbevelingen . Vervolgens wordt een flow chart uitgewerkt om belangrijke respiratoire symptomen te behandelen en onder controle te brengen.

Raadpleeg de flowchart en aanbevelingen HIER.  


PROVINCIE ANTWERPEN - Toelichting flowchart zorg voor ouderen thuis en in woonzorgcentra

 Deze flowchart is tot stand gekomen door de samenwerking van de Universiteit Antwerpen – departement Eerstelijns-en Interdisciplinaire zorg (Huisartsgeneeskunde, Palliatieve zorg en geriatrie)  – de Orde van Artsen provincie Antwerpen- geriaters van ziekenhuizen en de CRA’s van de Woon- en ZorgCentra in Antwerpen

Toelichting flowchart zorg voor ouderen thuis en in woonzorgcentra

Beslissingsboom Zorg voor ouderen thuis en in woonzorgcentra