Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Brief aan studenten

Trotse werkgroep NVKVV

Beste studenten verpleegkunde,

Hoe ontzettend trots zijn wij. Trots op jullie en trots op het beroep verpleegkundige.

Jullie zetten je in deze moeilijke periode dag na dag opnieuw in om te zorgen. Om te zorgen voor elkaar, maar vooral om te zorgen voor anderen. Hetzij als stagiair, als jobstudent, als vrijwilliger, maar steeds als student verpleegkunde. Beetje bij beetje, stukje voor stukje, nemen jullie de verantwoordelijkheid over van verpleegkundigen in het werkveld. Dat hoort in jullie opleidingsproces maar dat gaat nu ineens in een versneld tempo. Jullie hebben gekozen voor verpleegkunde en hiervoor willen we jullie bedanken maar ook laten weten dat jullie gehoord worden.

Dat de huidige situatie heel wat vragen bij ons, studenten verpleegkundigen, oproept, spreekt voor zich. ‘Hoe moet het nu verder met de bachelorproef’, ‘Hoe zorg ik ervoor dat mijn stage veilig verloopt’, ‘Kan ik dit jaar afstuderen als bachelor verpleegkunde?’, ‘Wat met onze verloren stagedagen?’, ‘Ik ben risicopatiënt en kan geen stage lopen op dit moment, hoe los ik dit op?’, zijn maar enkele van de vele vragen die ons bereikten. Als werkgroep van het NVKVV nemen we deze bekommernissen mee in de verdere gesprekken met de verschillende partners in de zorg en het onderwijs. Het is immers ons doel om de noden en bezorgdheden van alle verpleegkundigen te bespreken en te ijveren voor jullie rechten.

We pleiten in de eerste plaats voor jullie veiligheid. Studenten-stagiairs zijn voor de arbeidsreglementering volledig gelijkgesteld met gediplomeerden. Je moet dus voor dezelfde patiënten en zorg, dezelfde beschermingsmiddelen krijgen en dragen als je collega’s afgestudeerde verpleegkundigen op de dienst of zorginstelling waar je stage loopt. Zou dat niet het geval zijn, dan kan je je stageverantwoordelijke verwittigen en die zorgt in samenspraak voor een oplossing.

Het tekort aan voldoende zorgpersoneel speelt de zorg al jaren parten en is nog explicieter aanwezig in tijden van crisis. Desondanks dit niet de manier is waarop een stage zou moeten lopen, vinden we het enorm sterk dat ieder van jullie je zo hard inzet. Op dit ogenblik zijn jullie studenten die inschrijvingsgelden betalen voor een volwaardige opleiding en dus ook een volwaardige stageplaats. Ondanks de crisis heb je recht op verdiepende stage-uren en aansluitende stagebegeleiding, aangepast aan de verwachte leercompetenties die jou binnen enkele maanden of jaren zullen maken tot een volwaardige zelfverzekerde verpleegkundige. Indien er geen aangepaste stageplaatsen zijn moet de stage worden uitgesteld. De student kan dan door de zorginstelling worden ingeschakeld met een arbeidscontract zorgkundige of als vrijwilliger. Uiteraard geldt hier de vrije keuze van de student. 

Beschouw deze huidige situatie niet als negatief maar als een opportuniteit. Zonder studenten verpleegkunde zouden de ziekenhuizen deze crisis moeilijk het hoofd kunnen bieden. Dat iedereen de mensen in de zorgsector dankbaar is en echt waardeert, zien we aan de vele witte lakens die de gevels sieren, aan het handgeklap ’s avonds om 20u00, aan de vele mooie en warme berichtjes die we via radio en andere media horen. Dat doet ons plezier, het helpt ons om door te zetten, dag na dag.

Jullie zullen je stempel drukken op het verloop van deze pandemie. Jullie aanwezigheid in dit gevecht is van onschatbare waarde. De zorgvoorzieningen staan achter jullie, hebben jullie nodig en steunen jullie op welke manier dan ook. Dit is onze kans om de meerwaarde van de bacheloropleiding verpleegkunde in de kijker te zetten.

Via onze werkgroep willen we jullie een hart onder de riem steken, willen we jullie laten weten dat we er voor jullie, studenten verpleegkunde, zijn. We nemen elke vraag die ons wordt toegestuurd ter harte en streven er naar om te vechten voor betere rechten voor studenten verpleegkunde.  Wij zullen jullie inzet na deze pandemie en in de verdere gesprekken niet vergeten.

Hartelijke groet,

Werkgroep studenten NVKVV

Voorzitter Werkgroep studenten NVKVV
Joffrey Vermunicht

 

Dries Suetens

Student ThomasMore Mechelen

 

Lize Bal

Student ThomasMore Mechelen

Andrés Verhoeven

Student Artesis Plantijn 
Antwerpen

Emma Ghysels

Student Artesis Plantijn 
Antwerpen

  

Vincent Therry

Student Vives 
Brugge

Kenny Van Hoey

Student Odissee 
Brussel

Klara Diels

Student UCLL
Leuven 

 

 

 

Amber Birchen

Student Karel De Grote Hogeschool Antwerpen