Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Tussenkomst Burgerlijke Aansprakelijkheid van NVKVV

Klachten en procedures Covid-19

NVKVV heeft op vraag van haar leden verduidelijking gevraagd over de tussenkomst van de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid van NVKVV  (Fidea )  bij klachten of procedures in verband met Corona  - Covid 19.  

1. Bij een klacht van een patiënt tegen een verzekerd NVKVV lid omtrent covid 19 besmetting, kan een verpleegkundige beroep doen op de waarborg  “Klachtenbehandeling“. De bijstand is uitsluitend  bedoeld voor klachten die patiënten neerleggen bij bevoegde ombudsfuncties.

Wanneer een verzekerde een klacht ontvangt dient deze contact op te nemen, via CPS Verzekeringen – Christine Demeyer –, met het kantoor ADVAMO  voor informatie en bijstand voor de verdere afhandeling van de klacht. De prestaties zijn gewaarborgd in de aanloop naar een gerechtelijke procedure tot een bedrag van 2500 €. De tussenkomst eindigt wanneer een tegenpartij een gerechtelijke procedure opstart.


2. Klachten die gepaard gaan met SCHADE aan een derde partij vallen onder de waarborg “Burgerlijke verdediging “ van het BA – luik van onze polis. Fidea zal het nodige doen om een verzekerde bij te staan. 
De  bewijslast zal natuurlijk bij de tegenpartij liggen. In dit geval zal het zeer moeilijk zijn om de nodige elementen (schade, fout en oorzakelijk verband) aan te tonen vb aantonen dat tegenpartij werd besmet door onze verzekerde en niet door een ander.
Wij adviseren dan ook onze verzekerden om alle maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen . Zo kan er geen fout verweten worden omwille van het niet volgen van de instructies.
Zolang er gehandeld wordt zoals elk ander normaal en zorgvuldig persoon zou handelen in dezelfde concrete situatie is de kans klein dat er kan gezondigd worden tegen de algemene zorgvuldigheidsplicht.   

Bij vragen kan gemaild worden naar: Christine@cpsverzekeringen.be