Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

E-learning COVID-19 zorgkundigen

Tandem veilige zorg in het werkveld

Verpleegkundigen willen zorgkundigen ondersteunen en helpen om de zorg ook door hen veilig en beheerst te laten verlopen in de woon en zorgcentra en gehandicaptenzorg. Het tekort aan zorgverleners onderwerpt deze sectoren reeds jaren aan een stresstest, wat nu in tijden van Covid-19 ook onder de maatschappelijke aandacht gebracht wordt.

Juridisch gezien oefenen verpleegkundigen toezicht uit op de verpleegkundige handelingen van zorgkundigen. Hiervoor moeten procedures beschikbaar zijn die de wijze van uitvoering van de handelingen bepalen zodat alle zorgkundigen van de dienst of zorginstelling de handelingen op dezelfde correcte en veilige manier kunnen uitvoeren. In topsnelheid dienen deze procedures te worden aangepast in functie van de huidige Covid-19 richtlijnen en dient het bereik van de procedures in toegankelijke en begrijpbare taal en videoboodschappen te worden aangemoedigd.

We zijn daarom zeer blij met het initiatief van de bacheloropleiding verpleegkunde HOWEST, die onder impuls van BEFEZO, en in overleg met Vlaams minister Beke en met de steun van de VRT, 2 e-learning modules van minder van 15 minuten uitwerkte:

- alle hygiënische preventiemaatregelen gebundeld rond COVID-19 voor de thuiszorg, ouderenzorg en zorg voor personen met een handicap.

- een overzicht van de symptomen en de aandachtspunten in de zorg voor de COVID-19-patiënt.

Meer informatie: Veerle Coupez, Onderzoekscoördinator en lector ouderenzorg Bachelor Verpleegkunde: 0486 35 53 83 (tijdens de kantooruren) veerle.coupez@howest.be 

LEES HIER HET PERSBERICHT 

Veerle Coupez is voorzitter van de werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NVKVV en lid van de algemene vergadering NVKVV. 
We zijn haar als beroepsorganisatie zeer dankbaar om de brug te slaan en kennis te delen.