Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

COVID-19 als beroepsziekte

Ben je besmet geraakt? Er wordt voor je gezorgd.

Ben je besmet geraakt met het coronavirus door je werk in de zorg? Er wordt voor je gezorgd. 

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19, personen die werken in de gezondheidszorg, die een duidelijk verhoogd risico hebben om besmet te worden met het virus en na bevestiging met een laboratoriumtest, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Hieronder vallen onder meer verpleegkundigen die werken op spoeddiensten, diensten voor intensieve zorgen, diensten voor longziekten en infectieziekten of op andere diensten waar COVID-19-patiënten opgenomen zijn. 

Alle zorgverleners die rechtstreeks fysiek contact hebben met patiënten of bewoners wiens zorg niet kan worden uitgesteld, moeten over voldoende beschermend materiaal beschikken, alsook aanspraak kunnen maken op verworven beroepsziekte. NVKVV pleit aldus voor een uitbreiding van de doelgroep. 

Voor meer informatie en voor de formulieren om je aanvraag te doen, ga je naar het nieuwsbericht van Fedris op https://fedris.be/nl/news#news-2696