Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Bedeling mondmaskers zelfstandige thuisverpleegkundigen (ook in bijberoep)

Langs deze weg kan je jouw mondmaskers bekomen:

Op zondagnacht 22 maart werd in België een nieuwe lading mondmaskers geleverd. De bevoegde overheden hebben beslist deze nu ook te verdelen aan de woonzorgcentra, thuisverpleegkundigen en de thuiszorgdiensten. Het NVKVV is zeer tevreden met deze beslissing en ondersteunt het beleid om tot een eerlijke verdeling van het beschermend materiaal te komen.

De verdeling van mondmaskers aan woonzorgcentra, diensten voor thuisverpleging zijn reeds voorbereid. De vraag van de overheid aan o.a. het NVKVV is, om via haar kanalen leden te bereiken die zelfstandig thuisverpleegkundige zijn zowel in hoofd- als in bijberoep en nood hebben aan mondmaskers, alsook zelfstandig thuisverpleegkundigen die professioneel niet verbonden zijn met een beroepsorganisatie. Er restte NVKVV exact 48 uur om deze opdracht te klaren. Via haar elektronische nieuwsbrief en sociale media werd een stormloop aan aanvragen bereikt. De kans dat niet alle zelfstandige thuisverpleegkundigen (ook leden NVKVV) tijdig zouden worden bereikt was groot. Voornamelijk zij die momenteel zeer hard aan het werken zijn en hierdoor alle communicatie via nieuwsbrieven en sociale media hebben gemist. 

NPTV Nederlandstalig Platform Thuisverpleegkundigen werd aangesteld door de overheden voor de bedeling en controle hierop. De oproep naar registratie van zelfstandige thuisverpleegkundigen startte slechts 48 uur voor de effectieve bedeling. NVKVV vraagt uitdrukkelijk om het waarborgen van een eerlijke verdeling van het kostbare beschermmateriaal.


Omdat NVKVV weet dat ze niet al haar leden heeft kunnen bereiken, en ook belang hecht aan voldoende beschermmateriaal voor alle verpleegkundigen. Gelieve je hier aan te melden. We hebben een voorraad mondmaskers voor jullie.


>>> AANMELDFORMULIER MONDMASKERS Nederlandstalig Platform Thuisverpleegkundigen NPTV COVID-19 <<< - Werd op 24 maart 2020 om 21 uur afgesloten

***

Beschermend materiaal helpt enkel bij correct gebruik.

Richtlijn Sciensano vind je HIER


NVKVV stelt dat alle zorgverleners die rechtstreeks fysiek contact hebben met patiënten wiens zorg niet kan worden uitgesteld, over voldoende beschermend materiaal moeten beschikken. Het gaat hier om vroegtijdige omgekeerde isolatie van de zorgverleners opdat zij geen kwetsbare patiënten besmetten. Ongeacht het zorgberoep kan contextgebonden en patiëntgebonden zorg niet-uitstelbaar zijn en een fysieke nabijheid van de zorgverlener noodzakelijk zijn.
Op maandag 16 maart 2020 werd de sector thuisverpleging uitgenodigd voor een overleg met de FOD Volksgezondheid in aanwezigheid van de afgevaardigden van de bevoegde ministers. Hier werden enkele zeer concrete vragen voorgelegd, zoals heel expliciet de vraag voor meer beschermend materiaal. Een andere vraag was het tijdelijk niet verplicht maken van de eID lezer. Hier heeft het RIZIV op dinsdag 17 maart formeel op gereageerd en maatregelen ondernomen (lees de omzendbrief HIER).

Een belangrijke aansluitende vraag was het verwerven van een aangepast nomenclatuurnummer ter preventief opvolgingsbezoek, waarbij toiletzorg is geschrapt zodat thuisverpleegkundigen evenzeer observationeel aan de slag kunnen. Aangezien het Noodplan huisartsgeneeskunde van kracht is, is het van belang dat thuisverpleegkundigen fysiek aanwezig zijn om de gezondheidssituaties van hun patiënten te kunnen monitoren.

We houden jullie verder op de hoogte!