Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Zorg voor covid-19-patiŽnt weigeren?

Juridisch, deontologisch en professioneel is het antwoord duidelijk: NEEN, dat mag NIET!

Mag een verpleegkundige weigeren om een covid-19-patiënt te verzorgen,
om zichzelf en zijn familie te beschermen?

Laat ons even kijken naar verschillende invalshoeken om deze vraag te beantwoorden:

Juridisch

Als verpleegkundige in loondienst heb je een juridische arbeidsovereenkomst met de werkgever. Zolang dat contract geen uitsluitingen bevat, geldt dat voor alle patiënten. Een verpleegkundige kan niet weigeren een mogelijk besmette patiënt te verzorgen daar dat tot de essentie van het beroep behoort. Eigen veiligheid is geen grond om een vrijwillig onderschreven arbeidscontract niet uit te voeren. Wil je toch je werkopdracht niet doen, dan kan je je contract opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

De risico’s van je arbeid moeten geminimaliseerd worden door de werkgever en de werknemer, al bestaat een nulrisico nooit, ondanks alle beschermende maatregelen. Behoor je als verpleegkundige echter zelf tot een risicogroep bij een epidemie, bijvoorbeeld door een immuniteitsprobleem, dan contacteer je de arbeidsgeneesheer.

Deontologich

Als verpleegkundige heb je zelf gekozen voor het verzorgen van patiënten. Als verpleegkundigen die taak niet opnemen, is er niemand anders in de samenleving die dat deskundig kan doen. Als verpleegkundige neem je die verplichting op zolang je werkt.

Om dat te kunnen doen, moet een verpleegkundige de eigen gezondheid verzorgen door het volgen van de richtlijnen ter bescherming van zichzelf en het vermijden van overdracht naar andere patiënten, naar hun familie en naar anderen.

Deze deontologische argumenten gelden zowel voor loontrekkende als voor zelfstandige verpleegkundigen.

Professioneel

Als verpleegkundige werk je als wetenschappelijk opgeleide zorgverlener: je informeert je, neemt de nodige veiligheidsmaatregelen, informeert de patiënt en zijn omgeving en zet alle nodige stappen in verpleegkundige zorg. Je blijft kalm in de huidige hype en werkt verder zoals steeds evenwichtig, verantwoord en betrouwbaar, én

 dat doen jullie schitterend,

waarvoor onze oprechte bewondering en dank! 

Vanwege de juridische adviesgroep NVKVV 

Lees het volledige advies van de Juridische Adviesgroep NVKVV d.d. 18/03/2020