Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Vergeet de thuisverpleegkundigen niet!

Meerdere zorgverleners hebben nu mondmaskers, desinfecterende handgel, handschoenen, schorten e.a. beschermend materiaal nodig

Mimount El Abboudi is zelfstandig thuisverpleegkundige, gespecialiseerd in palliatieve zorgen. Ze is ongerust over het tekort aan beschermingsmateriaal: ‘Mondmaskers, desinfecterende handgel, handschoenen, beschermende schorten … Al dit noodzakelijke beschermingsmateriaal voor thuisverpleegkundigen is niet meer te verkrijgen. Ik heb zelf nog één mondmaskertje, sommige collega’s hebben niets meer en moeten hun werk doen zonder bescherming. Dat is in de huidige omstandigheden een potentieel levensbedreigende situatie voor hun patiënten én voor hen. Sommige familie willen niet langer dat thuisverpleegkundigen nog een familielid bezoeken, wat begrijpelijk is, maar dat kan ervoor zorgen dat die patiënt niet de volledige zorg krijgt die hij of zij nu nodig heeft en daardoor misschien toch naar het ziekenhuis moet.’

Mimount stelt zich veel vragen bij hoe de overheid dit aanpakt. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de bevoegde ministers om te zorgen dat thuisverpleegkundigen hun werk in veilige omstandigheden kunnen doen. Wij komen bij vele mensen in de risicogroep thuis, we willen het virus niet verder verspreiden. Er is ondersteuning voor huisartsen, zij krijgen mondmaskers, waarom worden wij vergeten? Mijn patiënten zijn palliatief en hebben allemaal een zwak immuunsysteem. Er is een grote kans dat een infectie met het virus hen fataal wordt: ook de patiënten van andere thuisverpleegkundigen behoren meestal tot de risicogroep. Er moet een tandje bijgestoken worden om ervoor te zorgen dat thuisverpleegkundigen, verpleegkundigen in woon en zorgcentra, diensten geestelijke gezondheidszorg en alle andere zorgverleners hun job veilig kunnen uitoefenen met een minimum aan beschermmateriaal.

Palliatieve patiënten worden vaak omringd door familieleden. Ook over hen maakt Mimount zich zorgen. ‘Ik heb momenteel drie kinderen in palliatieve zorgen, hun ouders hebben geen beschermingsmateriaal want de voorraad bij de apothekers is op. Wat moet ik hen zeggen? Je mag je kind niet knuffelen in deze laatste levensfase, je moet afstand houden? Dat kan toch niet. Deze mensen hebben ook recht op beschermingsmateriaal, om henzelf en hun kind te beschermen. Ik hoop dan ook dat de overheid snel stappen zet om te zorgen dat de mensen van wie het redelijkerwijze verwacht mag worden, goed beschermd zijn.’

Op maandag 16 maart 2020 werd de sector thuisverpleging uitgenodigd voor een overleg met de FOD Volksgezondheid in aanwezigheid van de afgevaardigden van de bevoegde ministers. Hier werden enkele zeer concrete vragen voorgelegd. Een daarvan was heel expliciet de vraag naar meer beschermend materiaal. Een andere vraag was het tijdelijk niet verplicht maken van de eID lezer. Hier heeft het RIZIV op dinsdag 17 maart formeel op gereageerd en maatregelen ondernomen (lees de omzendbrief HIER). We houden jullie verder op de hoogte! 

NVKVV is er zich scherp van bewust dat alle sectoren van de gezondheidszorg momenteel te kampen hebben met aanzienlijke tekorten aan beschermend materiaal. Het is de taak van NVKVV om bij een mogelijke verschuiving van zorg van de ziekenhuizen naar de eerstelijn, wanneer de ziekenhuizen overbelast zouden zijn, op tijd aan de alarmbel te trekken opdat het beleid de gepaste maatregelen kan nemen. Als je geen andere mogelijkheid ziet, kan je altijd nog zelf een mondmasker maken. Een patroon vind je HIER goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid.