Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Brief aan Hogescholen inzake opleidingsonderdeel pijn

Werkgroep Pijnverpleegkundigen NVKVV

Geachte, 
Als lid van de  werkgroep pijnverpleegkundigen van het NVKVV, worden we regelmatig gevraagd om een les / presentatie over pijn te geven aan verpleegkundigen. We merken echter dat de kennis van verpleegkundigen met betrekking tot pijn, pijnassessment en pijnbehandeling zeer verschillend is.
Graag hadden we een overzicht gemaakt welke kennis en vaardigheden over dit thema ze reeds meekrijgen in de basisopleiding tot bachelor verpleegkunde. 
De basiskennis over pijn is noodzakelijk om bekwaam, competentiegericht te kunnen handelen in de praktijk. 
We zouden graag met mensen uit het onderwijs rond te tafel gaan zitten om te bekijken welke basiskennis rond pijn noodzakelijk is om aan de slag te gaan en hoe deze best wordt aangeboden. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen geven over het inhoudelijke van de cursus zodat wij het overleg kunnen voorbereiden .

Hartelijke dank voor uw hulp.