Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Jaarverslag NVKVV 2019

Diversiteit aan verpleegkundigen centraal

In het jaaroverzicht 2019 staat de diversiteit aan verpleegkundigen centraal. Actieve verpleegkundigen die allen een engagement opnemen binnen onze organisatie. TROTS! Een korte greep uit de inhoud brengt ons meteen bij het sterke profiel van verpleegkunde waar onze zorgvragers in het komende decennium nood aan hebben.

Het NVKVV bevraagt haar leden en staat in haar besluitvorming dicht bij wat leeft in het werkveld. Het zijn de werkgroepleden, vertegenwoordigers en sympathisanten die ieder jaar opnieuw grondig voorbereidend werk leveren. In tal van adviezen, beschrijvende nota’s, debatten en studiedagen werken ze gemeenschappelijke krijtlijnen uit. Aan elke tafel waar het NVKVV is uitgenodigd worden die documenten gedeeld.

In 2019 ontbrak het niet aan durf en daadkracht om de vlucht vooruit te kiezen, om toekomstgericht te kijken, het woord te durven voeren en te blijven ijveren voor een goede zorg voor zorgvragers en zorgverleners. 

Tot slot onze oproep aan alle verpleegkundigen: laat u volop horen.

Verpleegkunde NU

Jaarverslag 2019: lees HIER