Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Zorg Onderzocht voor studenten

Een bundeling van het verpleegkundig onderzoek van 2019

Zorg Onderzocht is een jaarlijkse publicatie van het NVKVV die een overzicht geeft van al het wetenschappelijk onderzoek door bachelorstudenten verpleegkunde en van de lopende doctoraatsonderzoeken verpleegkunde in Vlaanderen en Brussel. 

Je krijgt per onderzoek een kort overzicht van de onderzoeker(s), financiering en partners, samen met een korte samenvatting en een verantwoording van de relevantie van dit onderzoek voor het werkveld. 

De onderzoeken werden gebundeld volgens onderwerp: 
 • Ouderenzorg 
 • Zorgorganisatie en beleid
 • Algemene zorg
 • Preventie
 • Onderwijs
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Revalidatie
 • Sociale gezondheidszorg
 • Zorgtechnologie
 • Thuiszorg

Twee thema’s vullen die informatie aan: 
 • Hoe raak je als starter in de verpleegkunde snel ingewerkt op je nieuwe dienst? 
 • Telehealth: welke zijn onze richtsnoeren?

Veel dank aan Lieven De Maesschalck, Innovatiemanager Mobilab, Thomas More Hogeschool, die ieder jaar opnieuw deze bundel zorgvuldig samenstelt. 

Je vindt de publicatie Zorg Onderzocht hier digitaal en ontvang een gedrukte versie tijdens de Week van de Verpleegkunde in Oostende van 25 tot 27 maart 2020.

Sinds december 2019 heeft NVKVV een werkgroep studenten verpleegkunde. Interesse? Mail naar info@nvkvv.be