Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Projecten hartfalen: doe mee

Een lerend netwerk voor een verbeterde eerstelijnszorg voor patiŽnten met hartfalen.

In Vlaanderen lopen verschillende regionale projecten rond hartfalen die als doel hebben de zorg in en vanuit het ziekenhuis naar de eerstelijn beter op elkaar te laten aansluiten, wat een meerwaarde betekent  voor de patiënt. Vooropgestelde outcomes zijn onder meer minder frequente en langdurige opnames in het ziekenhuis en een beter zelfmanagement thuis. 

Projectcoördinatoren verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde Leuven en de Thomas More Hogeschool namen vorig jaar het initiatief voor de oprichting van een Lerend Netwerk Hartfalen op. Luc Heirstrate is hierbij betrokken vanuit het project HaRTen Aas Turnhout. Hij werkt bij het Wit-Gele Kruis Antwerpen en is lid van de Juridische Adviesgroep NVKVV en het regionaal netwerk Netevallei. Hij vult aan: ‘We willen stappen zetten naar een meer geïntegreerde zorg voor de chronische patiënt en zorgen voor een naadloze opvolging van de patiënt tussen cardioloog, huisarts, (thuis)verpleegkundige en andere zorgverleners. Op onze eerste bijeenkomst in december 2019 bleek bijvoorbeeld dat er een duidelijker verwijsbrief nodig was van de cardioloog naar de huisarts. Daar werken we nu samen aan en is alvast een stap naar een betere zorg voor de hartfalenpatiënt.’ 

Het Lerend Netwerk Hartfalen wil een toegankelijk, open en dynamisch netwerk uitbouwen om kennis en gegevens uit te wisselen voor een verbeterde zorg voor de hartfalenpatiënt. Op het programma staan onder meer het uitwisselen van expertise over aanpak en educatie en het wegwerken van hinderpalen die zorgverleners ondervinden in hun zorg voor de hartfalenpatiënt om zo te komen tot een continu proces van verbetering, innovatie en kenniscreatie. 
Het Lerend Netwerk Hartfalen verenigt patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en technologische partners om de zorg voor hartfalen in België beter af te stemmen op de bestaande evidentie. 

Sluit je graag aan met jouw hartfalenproject? Contacteer dan Hilde Vandenhoudt, docent aan de Thomas More en een van de drijvende krachten achter dit project via hilde.vandenhoudt@thomasmore.be

Het Lerend Netwerk Hartfalen krijgt de steun van de Koning Boudewijnstichting. 

De visietekst lees je hier.

Initiatief van de werkgroep thuisverpleging