Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Verpleegkundig gerechtsdeskundige

Geert Watteyn is lid van Juridische Adviesgroep NVKVV

Op dinsdag 3 december legde Geert Watteyn de eed af als gerechtsdeskundige voor de voorzitter van het Hof van Beroep in Gent. Zowel in Vlaanderen als in Wallonnië en Brussel kan een rechter om zijn expertise vragen in rechtszaken waarbij een verpleegkundige invalshoek speelt. De titel gerechtsdeskundige is een officieel erkende titel. 

De materie is hem niet vreemd. Geert Watteyn volgde de opleiding tot juridisch expert en vervolgens tot gerechtelijk expert bij het NVKVV. Hij is al vele jaren lid van de Juridische adviesgroep (JAG) van het NVKVV en kent van daaruit de juridische vragen van verpleegkundigen. Door die expertise en opleiding aan te tonen, werd zijn aanvraag tot registratie als gerechtsdeskundige aanvaard. 

Geert geeft op vrijdag 27 maart 2020 tijdens de Week van de Verpleegkundigen in Oostende tips aan verpleegkundigen voor hun dagelijkse praktijk vanuit zijn ervaring bij de Juridische adviesgroep van het NVKVV en vanuit zijn praktijk als adviserend verpleegkundige bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, bijvoorbeeld over het belang van het zorgvuldig noteren van verpleegkundige observaties in een elektronisch patiëntendossier.