Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

NVKVV wil input van alle verpleegkundigen

Taken verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een nieuwe verpleegkundige functie die in de lente van 2019 opgenomen werd in de federale wetgeving. Onze vraag aan jullie is: Wat verwachten verpleegkundigen zelf van de verpleegkundig specialist? 

Wat is een verpleegkundig specialist? 
Uit het advies Federale Raad Verpleegkunde: De verpleegkundig specialist verleent en coördineert gespecialiseerde patiënten/cliëntenzorg binnen een specifiek zorgdomein of binnen een specifieke patiënten/cliëntenpopulatie met in het bijzonder aandacht voor patiënten/cliënteneducatie, zelfmanagementondersteuning, empowerment en counseling. 

Welke opleiding hebben ze genoten? 
De vereisten zijn momenteel een master in verpleegkunde en minimaal 3 werkjaren ervaring in een specifiek vakdomein. Overgangsmaatregelen zullen zeker nodig zijn om ook de niet-master verpleegkundigen met relevante expertise deze titel toe te kennen. 

Waarvoor vraagt NVKVV input? 
Op vraag van minister De Block werd een werkgroep samengesteld van 18 personen uit de Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV), de Technische Commissie voor Verpleegkunde (TCV) en de Hoge Raad van artsen-specialisten en huisartsen.
Het NVKVV heeft 3 vertegenwoordigers in deze werkgroep die beroep wensen te doen op jullie input en expertise zodat ze die mee kunnen nemen in de werkgroep en jullie ten volle kunnen vertegenwoordigen. <<Visie uitwerken en uitdragen doen we graag samen met jullie vanuit een zo divers mogelijke samenstelling en invalshoek.

Wat is de doelstelling van NVKVV? 
Met deze vragenlijst hopen we vele verpleegkundigen (HBO5, bachelor, gespecialiseerd, consulent of master verpleegkundige) te bereiken om een breed gedragen advies over de invulling van de beroepstitel 'Verpleegkundig specialist' uit te werken. 

Concrete vraag:
Voor de beroepstitel ‘Verpleegkundig specialist’ moet onder meer de lijst met activiteiten of handelingen uitgewerkt worden. Daarom vind je hier een korte vragenlijst met slechts 5 vragen om zicht te krijgen op de manier waarop verpleegkundigen zelf naar deze functie kijken. 
 
Ben je verpleegkundige – gespecialiseerde verpleegkundige - verpleegkundig consulent - verpleegkundig specialist? 
 
Dank voor jullie tijd!