Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Ronde van Vlaanderen - Pediatrie

Een terugblik

52 hoofdverpleegkundigen van pediatrische afdelingen uit Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen hebben elkaar ontmoet tijdens de ‘Ronde van Vlaanderen’, een dag die het NVKVV jaarlijks voor hen organiseert, dit jaar op 14 oktober 2019 in Thomas More – Campus National, Antwerpen. 

Samen werd er levendig gebrainstormd over: 
  • Hoe krijgen we onze verpleegkundigen continu bijgeschoold in een steeds complexer wordende zorg door multipathologieën? 
  • Hoe prikkelen we onze verpleegkundigen om alert en enthousiast te blijven en alarmsignalen te blijven herkennen? 
  • Hoe spelen we het klaar om de veeleisende vragen van gezinnen te blijven beantwoorden?

Die vragen leidden tot een boeiende discussie en gaf de deelnemers heel wat praktische tips mee naar huis. Dat was één doel van die dag. Een ander doel was om leidinggevenden van pediatrische afdelingen de kans te geven om te netwerken: door elkaar te steunen, zet je immers stappen vooruit want er liggen heel wat uitdagingen te wachten, zowel voor de kleinere als voor de grotere ziekenhuizen. 
Caroline Dolieslager, voorzitter van de werkgroep Kinderverpleegkundigen NVKVV en hoofdverpleegkundige Zorgprogramma Pediatrie UZ Gent, vertelt: ‘We peilden ook naar de verwachtingen van de aanwezigen voor de editie 2020 van de Ronde van Vlaanderen. We kunnen bijvoorbeeld een bepaald topic dieper uitwerken in een praktische handleiding. De aanwezigen stelden zeer interessante onderwerpen voor. Daar doen we iets mee!’

De werkgroep Kinderverpleegkundigen NVKVV houdt de vinger aan de pols en bereidt voor 2020 in het voorjaar een boeiende congresdag op donderdag 26 maart tijdens de Week van de Verpleegkundigen in Oostende en in het najaar een brainstormdag tijdens  de Ronde van Vlaanderen voor.  

Meer over de werkgroep Kinderverpleegkundigen NVKVV lees je hier.