Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Verpleegkundig ziekenhuishygiŽnist betrokken in NIAZ audits

Een boeiende en onmisbare job


‘Ziekenhuishygiëne is een zeer interessant terrein. Je werkt in een team met artsen en met alle departementen van het ziekenhuis aan concrete projecten. Je hebt hierin je eigen specifieke inbreng. Je vormt een onmisbare schakel in infectiepreventie en in de hele kwaliteit van zorg van je ziekenhuis.’ Aan het woord is Guido Demaiter, verpleegkundig ziekenhuishygiënist in AZ Groeninge en jarenlang lid van de WIN, de werkgroep infectiebeheersing van het NVKVV. Daarnaast is hij ook extern auditor van het NIAZ, het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg dat audits in Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen uitvoert. Hij vertelt verder over zijn werk als verpleegkundig ziekenhuishygiënist: ‘We hebben wekelijks een teamoverleg waarbij we aspecten van infectiepreventie en -beheersing in een ziekenhuis grondig doornemen. We plannen en ontwikkelen acties maar ook implementatie en evaluatie komen aan bod. Jaarlijks maken we een risicoanalyse: hoe evolueren zorginfecties? Zien we dat er iets boven de norm uitschiet, dan gaan we op zoek: is er in een procedure iets verandert, of in de gebruikte materialen? Werden de evidence based richtlijnen gevolgd? Wat kan beter? Met het antwoord op die vraag gaan we aan de slag en sturen we bij.’ 

Audits doen voor het NIAZ ervaart Guido als een meerwaarde: ‘Doordat ik merk hoe andere ziekenhuizen dezelfde problemen aanpakken, krijg ik een breder beeld over die problemen en de mogelijke oplossingen. Daardoor kan ik de lat zelf hoger leggen in kwaliteit en in infectiepreventie. Het werk voor het NIAZ heeft mijn blik heel erg verruimd. Ik kan het mijn collega’s alleen maar aanraden om ook auditor te worden. Het is een verrijkende ervaring. En studenten verpleegkunde kan ik ook alleen maar aanmoedigen om te kiezen voor het vak van verpleegkundig ziekenhuishygiënist: infectiebeheersing is een zeer interessant terrein waarin je je eigen specifieke inbreng hebt en krijgt.’ 

Het takenpakket van de verpleegkundig ziekenhuishygiënist werd wettelijk bepaald en werd in een IF-IC functieclassificatie uitgewerkt: https://www.if-ic.org/nl/file?jobFunction=192.  De huidige IF-IC functieclassificatie beantwoordt echter niet aan de jobinhoud van de ziekenhuishygiënist anno 2019. De werkgroep Infectiebeheersing van het NVKVV heeft gemotiveerd voor een aanpassing bepleit. 

Je kan de werkgroep Infectiebeheersing van het NVKVV op vrijdag 27 maart 2020 tijdens de Week van de Verpleegkundigen in het Kursaal in Oostende ontmoeten.