Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Actieve verband-middelen minder duur

Daar zijn chronische patiŽnten bij gebaat!


Op 1 oktober 2019 trad het nieuwe KB van 23 maart 2019 over de actieve verbandmiddelen in werking. Al die actieve verbandmiddelen (nu reeds 573) staan vermeld in de nieuwe lijst met actieve verbandmiddelen. Als de arts eerst een tegemoetkoming aanvraagt voor chronische wondzorg (na zes weken reguliere behandeling) aan de adviserende arts, en de patiënt heeft de  machtiging van deze adviserende arts ontvangen, dan krijgt hij vanaf nu voor verbanden op voorschrift 20% korting op verbanden uit die lijst met actieve verbandmiddelen, in plaats van de bedragen die voorheen maandelijks uitbetaald werden en de tegemoetkoming van € 0,25 per verpakking. De nieuwe tegemoetkoming geldt per wonde en voor drie maanden met de mogelijkheid om driemaal te laten verlengen. Bij uitzonderlijke ziektebeelden kan deze korting ook nog langer gelden. Het remgeld dat de patiënt betaalt op deze verbandmiddelen komt ook nog steeds in aanmerking voor de maximumfactuur.

Op de website van het RIZIV vind je de lijst met actieve verbandmiddelen, de aanvraag tot machtiging voor de terugbetaling van actieve verbandmiddelen en de wettekst:
klik HIER

De wetswijziging komt ten goede aan patiënten met chronische wonden in de thuiszorg, niet aan gehospitaliseerde patiënten. Voor hen zijn verbandmiddelen meestal in de ligdagprijs inbegrepen.

Diégo Backaert, wondzorgverpleegkundige van Amenthu bvba, licht toe:

"Deze wet geeft ook het signaal dat actieve verbandmiddelen, indien juist gebruikt, een snellere wondheling kunnen geven.
Artsen en verpleegkundigen krijgen hierdoor ook meer de mogelijkheid om duurdere wondzorgproducten breder in te zetten, en zo krijgen chronische wondzorgpatiënten wat meer ademruimte."