Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Oproep
kandidaten

Prijsuitreiking
EZ Dr. Jules-Marie Heymans
in 2020, het jaar van de verpleegkundige

12 mei 2020: 200 jaar geleden werd Florence Nightingale geboren. Zij was de pionier van de verpleegkunde en haar geboortedag vieren we internationaal als de jaarlijkse Dag van de Verpleegkunde. Er is geen mooiere aanleiding denkbaar om de uitreiking van de prijs EZ Dr. Jules-Marie Heymans opnieuw op te nemen en de prijs te schenken aan verpleegkundigen die zich vandaag op een bijzondere manier inzetten voor het beroep. De eerste, tweejaarlijkse Prijs EZ Dr. Jules-Marie Heymans werd uitgereikt in 1969.

EZ Jules-Marie Heymans was in Vlaanderen de pionier in verpleegkunde en stichtte in 1939 onder meer de eerste Hogere School voor Verpleegsters Monitricen te Leuven, na haar opleiding verpleegkunde en geneeskunde te hebben afgerond. Ze was ook directrice van de Sint Vincentiuskliniek in Gent. Bij haar overlijden werd haar erfenis overgedragen aan het fonds EZ Dr. Jules-Marie Heymans, op haar eigen verzoek.

De Prijs EZ Dr. Jules-Marie Heymans 2020
Er zijn zoveel verpleegkundigen die zich met hart en ziel inzetten voor de patiënt en voor de verpleegkunde. Daarom organiseert het NVKVV opnieuw de prijs EZ Dr. Jules-Marie Heymans samen met de Franstalige collega’s van het ACN. Zowel een Nederlandstalige als een Franstalige verpleegkundige zal volgend jaar bijgevolg de prijs ter waarde van 1000 euro ontvangen. Ben jij een HBO5-verpleegkundige, een bachelorverpleegkundige, een master of doctor in de verpleegkunde en heb je minstens 10 jaar beroepservaring in binnen- of buitenland?  Dien je kandidatuur voor deze prijs dan zeker in. Iedereen die zich op een bijzondere manier onderscheidt in het beroep of inzet voor de promotie van de verpleegkunde, maakt kans. 

Enkele verpleegkundigen die de prijs reeds in ontvangst mochten nemen:
  1. Walter Sermeus (2014),
  2. Mieke Grypdonck (2010),
  3. Anita Simoens-Desmet (2005)

Je bent kandidaat?
Meld je voor 31 januari 2020 aan via DEZE LINK.

Je curriculum en een verslag van je beroepsactiviteiten samen met je memorandum moeten klaar zijn voor 29 februari 2020

Het memorandum is een persoonlijk werk over een beroepsprobleem dat belangrijk is voor verpleegkundigen of voor de toekomst van de verpleegkunde (een voorbeeld van het memorandum 2014 van Walter Sermeus vind je HIER).

Stuur alle documenten in drievoud op per post naar het secretariaat van de ‘Prijs EZ Dr. Jules-Marie Heymans’, p/a NVKVV, Vergote Square 43, 1030 Brussel.