Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Vertegenwoordiging NVKVV in de AUVB

Kris en Karel: dank voor jullie engagement

Kris Vaneerdewegh geeft na een levenslang engagement binnen het NVKVV de voorzittershamer van de Nederlandstalige kamer van de AUVB door. Karel Op de Beeck vervangt hem als NVKVV-afgevaardigde.

‘Het was een tijd dat er veel gebeurde’, vertelt Kris Vaneerdewegh, hoofd Nursing OPZC Rekem over zijn voorbije drie jaar als voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB). ‘De herziening van het KB nr. 78, de vierjarige bacheloropleiding, de wijzigingen in de eerstelijnsgezondheidszorg, de nieuwe netwerken in de geestelijke gezondheidszorg. Heel wat verschillende elementen vroegen om aandacht en opvolging en zullen in de volgende jaren, naast andere topics, nog steeds om overleg vragen binnen de verschillende Vlaamse, Franstalige en Duitstalige beroepsorganisaties in België. De AUVB is een vereniging van verenigingen: een organisatie die een goede communicatie nodig heeft. Wil je iets bereiken, dan is dat een bijzonder en blijvend aandachtspunt. Als voorzitter had ik vooral een verbindende rol.’ 

Die rol als voorzitter heeft Kris wel vaker opgenomen: hij was gedurende 20 jaar voorzitter van de werkgroep geestelijke gezondheidszorg van het NVKVV, ondervoorzitter van de Nederlandstalige kamer van de AUVB sinds haar doorstart in 2014, en sinds 2016 voorzitter. Terzelfdertijd was Kris gedurende 2 mandaten of dus 8 jaar lang bestuurslid van het NVKVV. Momenteel heeft hij nog een adviserende rol binnen het NVKVV, of van een levenslang engagement gesproken! Kris: ‘Alleen samen kunnen we iets doen voor de verpleegkunde. Als we zoeken naar wat ons verbindt, wat onze gemeenschappelijke noemer is over de verschillen heen, dan kunnen we iets bereiken en iets realiseren voor de verpleegkunde.’

Karel Op de Beeck, verpleegkundig zorgmanager zone abdomen UZ Leuven en bestuurslid van het NVKVV neemt nu de taak van Kris over als NVKVV-afgevaardigde in de Nederlandstalige kamer van de AUVB. Kris: ‘Het is tijd om nieuwe en jongere mensen de kans te geven om het verschil te maken.’

Hilde Driessen van het FNBV is nu de nieuwe voorzitter van de AUVB.