Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Verpleegkundig specialist

Invulling beroepstitel, input FRV

De beroepstitel ‘Verpleegkundig specialist’ is ondertussen stevig wettelijk verankerd. De hervorming van de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen streeft ernaar  dat zorgtaken worden toegewezen aan die zorgverleners die de vereiste zorg op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle wijze kunnen verlenen.
Voor de beroepstitel ‘Verpleegkundig specialist’ moeten de erkenningscriteria, de activiteiten en de eventuele bijhorende voorwaarden verder uitgewerkt worden via een Koninklijk Besluit. Hiervoor doet minister De Block beroep op het geconsolideerd advies van de Federale raad voor Verpleegkunde (FRV), de Technische commissie voor Verpleegkunde (TCV) en de Hoge Raad van artsen-specialisten en huisartsen.

Om dit advies te kunnen formuleren, wordt door bovenstaande organen een nieuwe werkgroep samengesteld van 18 personen, bestaande uit 9 verpleegkundigen. Het NVKVV is reeds goed vertegenwoordigd in de FRV en TCV, en zal ook vertegenwoordigd zijn in deze advieswerkgroep. Nu zijn we op zoek naar verpleegkundigen die aan de vertegenwoordiger(s) van het NVKVV input kunnen geven uit de praktijk, om zo mee vorm te geven aan de verdere uitwerking van de beroepstitel van ‘Verpleegkundig specialist’.
Op deze manier hopen we vele verpleegkundigen (bachelor, gespecialiseerd, consulent of master verpleegkundige) te bereiken, met als doelstelling een breed gedragen advies over de invulling van de beroepstitel 'Verpleegkundig specialist' te bekomen door het werkveld. 

Voel jij je geroepen om input te geven? Meld je aan via deze link.