Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

HBO5-verpleegkunde

Kenny Van Hoey versterkt Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV)Kenny Van Hoey werd door het NVKVV nieuw aangesteld binnen de Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) als vertegenwoordiger van de HBO5-verpleegkundigen. Samen met Charels Johan (HBO5-verpleegkundige tewerkgesteld in UZ Leuven) zorgt hij voor een stevige vertegenwoordiging van HBO5-verpleegkundigen in de FRV.
 
‘Ik werk sinds 2014 als verpleegkundige. Momenteel ben ik projectverpleegkundige bij X-Care,’ vertelt Kenny Van Hoey.  ‘Mijn job geeft me de mogelijkheid om kennis maken met verschillende ziekenhuizen en afdelingen. Ik ben erg begaan met de opleiding van verpleegkundigen. Daarom volgde ik een lerarenopleiding. Mijn droom is om het lesgeven in een HBO5-opleiding te kunnen combineren met mijn werk als verpleegkundige in een ziekenhuis. Ik ben vereerd dat ik de FRV kan versterken, ik vind het immers belangrijk dat HBO5-verpleegkundigen erkend en gehoord worden. Veel collega’s voelen zich onzeker over hun toekomst en dat zou niet zo mogen zijn. Het is belangrijk dat de huidige HBO5-verpleegkundigen die al tewerkgesteld zijn hun titel kunnen behouden. Daar ijvert NVKVV voor en dat wil ik graag mee ondersteunen.’
 
NVKVV verwelkomt Kenny en kijkt uit naar een fijne samenwerking!

Binnen het NVKVV zal een klankbord worden samengesteld van HBO5-verpleegkundigen, om Johan en Kenny te ondersteunen. Deze nieuwe NVKVV Werkgroep wordt een aanspreekpunt voor onze verpleegkundige achterban, om de dialoog over HBO5-verpleegkunde beter te stroomlijnen. Een oproep voor kandidaten voor deze Werkgroep heeft plaatsgevonden in juni, en we kregen hierop een mooie respons.

Nieuwe kandidaten zijn overigens nog steeds welkom.
Contacteer de algemeen coördinator van het NVKVV, Ellen De Wandeler: e.dewandeler@nvkvv.be