Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Afzondering en fixatie

Input van het NVKVV in een nieuwe richtlijn in de geestelijke gezondheidszorg

De werkgroep Geestelijke gezondheidszorg van het NVKVV werkte mee aan uitwerken van een  nieuwe richtlijn over afzondering en fixatie in de geestelijke gezondheidszorg. Hanne Vandewiele, UZ Gent, en Riet Willems, OPZ Geel, vertegenwoordigden de verpleegkundigen in de werkgroep die een eerste literatuurstudie uitvoerde over dit onderwerp als basis voor de richtlijn. En Kris Vaneerdewegh, OPZC Rekem, en Evi Mervilde, UZ Gent, namen deel aan het rondetafeloverleg dat daarop volgde. 

Een eerste stap om tot een nieuwe richtlijn te komen, was het uitklaren van het begrippenkader: wat verstaan we onder vrijheidsbeperkende maatregelen, vrijheidsberovende maatregelen, afzondering en fixatie? Daarnaast ging er in de nieuwe richtlijn ook aandacht naar preventie, bijvoorbeeld naar afspraken over hoe je kan voorkomen dat patiënten in afzondering geplaatst moeten worden. Afzondering en fixatie zouden immers zoveel mogelijk vermeden moeten worden. 

Meer over deze richtlijn lees je in de Nieuwseditie van het NVKVV, Nursing, juni 2019, p. 1 – 3.